Zadanie polegało na zorganizowaniu konferencji pt. "Zilustruj mi słowem świat", połączonej z piknikiem integracyjnym. Głównym tematem konferencji była sytuacja osób z dysfunkcją wzroku w Polsce - jak nowoczesne społeczeństwo odpowiada na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych wzrokowo. Podczas konferencji zostały zaprezentowane rozwiązania i standardy, które ułatwiają niewidomym i słabowidzącym funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Wiedza na ich temat oraz umiejętność ich zastosowania przyczynią się do innowacyjności przedsięwzięć realizowanych na obszarach naszego województwa.

Prelegentami byli eksperci z dziedziny dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk w Polsce oraz w województwie łódzkim.

Konferencja pokazała ogrom możliwości, które otwierają przed niewidomymi i słabowidzącymi nowoczesne technologie.

Adresatami zadania byli włodarze jednostek samorządu terytorialnego, władze uczelni, dyrektorzy jednostek kulturalnych, bibliotek, szpitali, przedstawiciele biur architektonicznych oraz innych instytucji, z których korzystają osoby niepełnosprawne oraz same osoby z dysfunkcją wzroku.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 200,00