Mikrodziałanie

Udział studentów ASP w XII Międzynarodowym Sympozjum graficznym w Urbino Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019

Stowarzyszenie Pola Designu (Design Fields)
Zwycięski