Mikrodziałanie

W dniach 15-20 czerwca 2019 r. na zaproszenie Stowarzyszenia "Venae Artis" gościła w Łodzi prof. Bregt Lameris, światowej sławy badaczka archiwów filmowych, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki “Film Museum Practice and Film Historiography. The Case of the Nederlands Filmmuseum (1946-2000)”. Podczas trzech wykładów wygłoszonych w Muzeum Kinomatografii, Muzeum Sztuki ms2, a także podczas III Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców organizowanego przez Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami przedstawiła swe badania dotyczące strategii badania i archiwizacji dziedzictwa kultury filmowej, a także form współpracy między instytucjami akademickimi a jednostkami sektora publicznego zajmującymi się wspieraniem i rozwojem sztuki filmowej oraz upowszechnianiem kultury filmowej. W wykładach uczestniczyło kilkuset widzów reprezentujących łódzkie, krajowe a także międzynarodowe środowisko naukowe i artystyczne, a także liczni studenci łódzkich uczelni i osoby zainteresowane kulturą filmową.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
0,00