Mikrodziałanie

Międzynarodowa konferencja naukowa: UE-Japonia. Nadzór korporacyjny, efektywność i społeczna odpowiedzialność biznesu Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019

Stowarzyszenie Klub Yakumo-goto

Projekt "Międzynarodowa konferencja naukowa: UE-Japonia. Nadzór korporacyjny, efektywność i społeczna odpowiedzialność biznesu" jest elementem strategicznych działań, których celem jest przekształcenie Łodzi w piąte w Polsce centrum dydaktyczno-naukowe, specjalizujące się w problematyce japońskiej. Przesłanką dla powyższych działań są zawarte w ostatnich miesiącach umowy pomiędzy Unią Europejską i Japonią:

• o partnerstwie gospodarczym, która weszła w życie w lutym br., powołująca strefę wolnego handlu z ponad 600 mln mieszkańców, a także dostarczająca 30% światowego PKB;

• o partnerstwie strategicznym.

Umowy zwiększają zapotrzebowanie na specjalistów znających nie tylko język japoński, ale także specyfikę japońskiego rynku, gospodarki, metod zarządzania i kultury biznesu.

Zorganizowana przez Stowarzyszenie Klub Yakumo-goto wraz z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego konferencja składała się z 13 wykładów wygłoszonych przez profesorów oraz wysoko umocowanych przedstawicieli biznesu, w tym pięciu z Japonii. Jednym z mówców był Ambasador Japonii w Polsce, JE Tsukasa Kawada, który pierwszy raz zawitał do Łodzi, specjalnie na to wydarzenie. Konferencja miała charakter otwarty i uczestniczyło w niej ponad 120 osób. W internecie prowadzona była transmisja online wszystkich wykładów, a zapis tej transmisji jest dostępny poprzez stronę Stowarzyszenia http://yakumo-goto.pl. Językiem konferencji był angielski, ale dla wszystkich chętnych dostępne było tłumaczenie symultaniczne.

W ramach projektu rozwijane są obecnie, poprzez budowę nowego portalu internetowego, możliwości wymiany informacji z wszystkimi osobami, szczególnie z okręgu łódzkiego, interesującymi się rozwojem kontaktów z Japonią, nie tylko gospodarczych. Na nowym portalu będą niedługo udostępnione również rozszerzone informacje o projekcie.


Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
0,00