Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019Zakończone

Łódź Naukowa

KONKURS „Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019”

Termin składania wniosków od  13 marca do 2 kwietnia 2019 r.

Sposób składania wniosków: Wnioski składane są przez wnioskodawców/realizatorów w formie elektronicznej poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.opus.org.pl

Cel konkursu: przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Wysokość dotacji: od 5000 do 25 000zł 

Dla kogo: W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą na terenie Łodzi

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 12 kwietnia do 30 listopada 2019r. 

Biuro projektu: Centrum Promocji i Rozowoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, 42 207 73 39, 509 899 449, opus@opus.org.pl, www.opus.org.pl

Zadanie publiczne „Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019” finansowane jest z budżetu Miasta Łodzi.

Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019

Koordynator projektu Anna Pakowska

Miniatura Anna Pakowska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość