Mikrodziałanie

Muzyka i sztuka dźwięku w dobie nowych technologii. Wykłady prof. Atau Tanaki w Łodzi Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019

Fundacja In Search Of...
Zwycięski