Mikrodziałanie

Łódź akademicka – studia i praca w mieście biznesu, sztuki, muzyki i filmu Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019

STOWARZYSZENIE INICJATYW STUDENCKICH
Zwycięski