Kadra

Kontakt

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

O mnie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doradca i animator z zakresu zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych, pracy projektem oraz współpracy międzysektorowej. Indywidualny Doradca Spółdzielni. Absolwent Łódzkiej Szkoły Trenerów. Coach współpracujący z lokalnymi podmiotami w zakresie tworzenia ich strategii rozwoju. Doradca w programie „Grant na lepszy start”.

Fot. Barbara Świętochowska