Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Stowarzyszenie Psychologiczne Zaburzeni & Odburzeni jest organizacją zajmującą się rozpowszechnianiem informacji w mediach społecznościowych na tematy zaburzeń i chorób psychicznych, a także ich profilaktyce oraz możliwości leczenia.

Nasza organizacja przeprowadza webinary online, które stanowią psychoedukację związaną z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi, dysocjacyjnymi, a także szeroką tematyką konfliktów wewnętrznych, wśród osób z rodzin dysfunkcjonalnych.

Poza przekazywaniem ogólnej wiedzy w powyższych tematach, organizujemy terapie grupowe online dla osób z wyżej wymienionymi problemami emocjonalnymi, w oparciu o nurty terapii procesowej, a dokładnie terapii poznawczej i schematów.

Przeprowadzamy również sesje indywidualne dla wybranych osób z problemami psychicznymi, które potrzebują wsparcia innego, niż tylko grupowe.
Osoby zgłaszające się do nas po pomoc w pierwszym kroku mogą liczyć przede wszystkich na konsultacje psychologiczne, które mogą mieć w razie potrzeby charakter interwencji kryzysowej, tak aby dana osoba była pod opieką psychologa do czasu rozpoczęcia terapii.

Celem naszego projektu był zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Windows 10 Professional, tak aby powyżej wymienione działania naszego stowarzyszenia, były możliwe do realizacji.

Zakupiony laptop umożliwia zwiększenie jakości świadczonej pomocy na rzecz społeczności osób zaburzonych oraz chorych psychicznie, poprzez dużo większe możliwości jednoczesnego korzystania z aplikacji, takich jak Teams, Google meet, czy też Microsoft Office.

Mamy większą swobodę i możliwości bieżącego zapisu spotkań, co stanowi ważny filar w kształtowaniu kompetencji psychologów – praktykantów.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 800,00