Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Zadanie: Doposażenie fundacji, zostało zrealizowane. Dzięku zakupionemu sprzętowi, Fundacja „Tu i teraz my” ma możliwość sprawnie rozwijać działalność. Drukarka, szafka biurowa i ramy do zdjęć przyczynią się do dobrej organizacji pracy w fundacji. 

Konsultacja i doradztwo pozwoliło na rozpoczęcie nowego, długoterminowego projektu polegającego na wykonaniu cyklu wywiadów video wraz z dokumentacją fotograficzną z artystami i ludźmi sztuki o szerokim i wieloletnim dorobku artystycznym. Celem tego projektu jest uwiecznienie postaw artystycznych, procesu rozwijania pasji, determinacji w działaniu oraz dorobku osób ze świata kultury w województwie łódzkim. Materiały będą upublicznione na stronie fundacji, kanale YouTube oraz Facebooku jak i  również na zorganizowanej wystawie.

FUNDACJA "TU I TERAZ MY" to przedsięwzięcie mające na celu aktywne wspieranie twórców, tworzenie sprzyjających warunków rozwoju pasji, promowanie lokalnych artystów oraz pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach amatorskich i profesjonalnych w obszarach kultury, sztuki i fotografii. CZYM SIĘ ZAJMUJEMY, CO OFERUJEMY: Organizujemy m. in.: zajęcia, seminaria, konferencje, spotkania, wydarzenia artystyczne, wystawy, wernisaże w dziedzinie sztuki fotografii, rękodzieła, rozwoju pasji i doskonalenia umiejętności; Wspieramy inicjatywy nowych zjawisk w kulturze, sztuce, fotografii i społeczeństwie; Łączymy i kontaktujemy ze sobą ludzi i projekty, w kraju i za granicą dotyczące lub posiadające potencjał z zakresu kultury, sztuki, fotografii, edukacji

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00