Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Fundacja "ODNOWA ŻYCIA" została zarejestrowana 8 kwietnia 2022 roku. Jej nadrzędnym celem jest: - prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób – szczególnie młodzieży - dotkniętych chorobami psychicznymi, głównie depresją oraz uzależnieniami z zakresu diagnostyki, leczenia, profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna w stosunku do społeczeństwa. - podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej, edukacji na temat chorób psychicznych- głównie depresji i uzależnień oraz zaburzeń i dysfunkcji psychologicznych. Aby skutecznie realizować zamierzone cele niezbędna jest skuteczna diagnoza psychologiczna, której możemy dokonać za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych. W ramach środków pozyskanych jako mikrogrant na rozwój organizacji zostały zakupione kompletne testy diagnostyczne (podręcznik, klucz, test) w ilości 44 elementy narzędzi diagnostycznych, które będą wykorzystane do pełnej diagnozy osobowości. Zakupione testy i elementy narzędzi diagnostycznych są w pełni trafne, rzetelne, standaryzowane  i będą stanowiły fundament do kompleksowej diagnozy osobowości dzieci, młodzieży i osób dorosłych, czyli planowanych zgodnie z wnioskiem grup badawczych. Zakupione narzędzia diagnostyczne przyczynią się do podniesienia jakości prowadzonych przez fundację działań.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00