Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Szachy wspierają krytyczne i logiczne myślenie, uczą umiejętności zasadnego działania, polepszają komunikację międzyludzką. Dzięki naszemu projektowi zwiększy się wśród uczniów umiejętność podejmowania decyzji, będą umieli rozwiązywać problemy, polepszą się ich zmysły obserwacji i pamięć. Poprawiają się ich zdolności arytmetyczne oraz myślenie analityczne  Rodzinny Turniej Szachowy "Szach i mat" oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku zakończą działania.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
1 800,00