Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwaniaCelem Lokalnego Programu Mikrograntów w Gminie Ładzice 2021, realizowanego wspólnie przez Gminę Ładzice, Fundację Strefa oraz Centrum Opus, jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców i lokalnych organizacji pozarządowych w życie  społeczne. 

Typy wspieranych w 2021 r projektów powinny dotyczyć wyłącznie:  

a. inicjatyw i wydarzeń realizowanych na terenie Gminy ŁADZICE na rzecz gminy i jej mieszkańców; 

b. inicjatyw wykorzystujących dostępne przestrzenie rekreacyjne lub sportowe na terenie Gminy ŁADZICE

Kwota mikrograntu:  
od 1 000 zł do 3 000 zł (na projekty grup nieformalnych i organizacji pozarządowych) 
Termin składania projektów:
Od dnia ogłoszenia konkursu do 16.04.2021. Formularze wniosków wstępnych,  które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane.  
Okres realizacji projektów:
Od 22.05.2021 r. do 14.11.2021 r. 


Mikrogranty Ładzice 2021

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość