Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

NADWARCIAŃSKIE SZANTY CZYLI STARSI I MŁODSI W ŻEGLARSKIM STYLU. Mikrogranty Ładzice 2021

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ładzice

Nowa inicjatywa  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy - zachęcamy Ładziczan do wspólnego śpiewania popularnych piosenek żeglarskich, tym bardziej, że przez nasz region przepływa rzeka Warta. W ramach przygotowań  do koncertu odbywają się warsztaty pomagają w nauce śpiewania szantów i wyłaniają uczestników. Koncert to też konkursy, zabawa i animacje - oczywiście o tematyce żeglarskiej i dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych. Naszym marzeniem jest aby właśnie tutaj ta inicjatywa zagościła na stałe i z czasem przekształciła się  w konkurs a może i festiwal piosenki żeglarskiej. Koncertem piosenki żeglarskiej oryginalnie promujemy piękne tereny naszej gminy i zachęcamy do ich zobaczenia mieszkańców powiatu i województwa.  


Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
1 800,00