Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

W dniu 08.08. 2019 w salach Centrum OPUS odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu zaplanowanego w projekcie „Nasze ładne twarze” grupy nieformalnej „Piękni 60+”. Było to spotkanie edukacyjne z artystą fotografikiem poświęcone zasadom  wykonywania fotografii portretowych. Objęło takie tematy jak: kompozycja obrazu, podstawowe reguły kadrowania w fotografii portretowej, wpływ kadru na odbiór zdjęcia, znaczenie światła w fotografii, optymalne wykorzystanie światła w domu, bez profesjonalnego sprzętu. Uczestniczki dowiedziały się jak stworzyć warunki zbliżone do studia fotograficznego i na czym polega praca z modelem od strony technicznej i psychologicznej. Trzygodzinne spotkanie stanowiło  przygotowanie do dwóch warsztatów fotograficznych, w czasie których uczestniczki miały wykorzystać zdobytą wiedzę do wykonywania własnych zdjęć portretowych. Na spotkaniu pojawiło się 14 osób, 7 ze strony grupy "Kulturalne drugie śniadanie" oraz 7 podopiecznych
Stowarzyszenia na Rzecz Godności Życia Ludzkiego Humane Vitae, opiekunek osób chorych i niepełnosprawnych.

Po letniej przerwie grupa nieformalna "Piękni 60+" wznowiła cykl spotkań w projekcie "Nasze ładne twarze". Dwa kolejne spotkania odbyły się w Centrum OPUS w dniach 05 i 12 września 2019. Wzięły w nich udział członkinie grupy "Kulturalne drugie śniadanie" oraz podopieczne stowarzyszenia wspierającego, osoby które dotychczas nie uczestniczyły w zajęciach dla seniorów w ramach projektów dotacyjnych. Tematem spotkań edukacyjno-warsztatowych była pielęgnacja cery dojrzałej, w tym specyfika i sposoby dbania o skórę dojrzałą, skuteczne środki i specyfiki pomagające w pielęgnacji, także te naturalne i domowe, dieta dobra dla skóry, masaże i ćwiczenia w warunkach domowych, pielęgnacja dłoni. Pokazy i porady były prezentowane przez doświadczoną kosmetyczkę i wzbogacone zostały indywidualnymi zaleceniami uwzględniającymi stan i rodzaj cery każdej z uczestniczących osób.

Kolejne zajęcia miały miejsce 20.09. w Centrum OPUS. W trakcie warsztatów grupa skupiła się na roli światła w fotografii portretowej i współpracy z modelem w praktyce. Uczestniczki wykonywały sobie wzajemnie zdjęcia portretowe z użyciem własnego sprzętu. Powstałe prace zostały na bieżąco poddane korekcie i omówiono najczęstsze błędy aby je eliminować i poszerzać umiejętności. Z każdym kolejnym spotkaniem 16 osobowa grupa (po 8 osób "Kulturalne drugie śniadanie" oraz 8 podopiecznych Stowarzyszenia) coraz bardziej integrowała się i coraz lepiej współpracowała.

27 września i 10 października odbyły się warsztaty z makijażu dostosowanego do wieku i typu urody oraz sytuacji i stroju. Jak zrezygnować z wieloletnich nawyków dotyczących upiększania, wprowadzić korzystne zmiany, jak tuszować wady cery i podkreślać swe atuty uczestniczki dowiedziały się w teorii i praktyce, w trakcie pokazów technik malowania, którym poddało się kilka pań i samodzielnie wykonując makijaż pod nadzorem i ze wskazówkami instruktorki. Panie wykonały sobie kolejne zdjęcia portretowe w nowym makijażu.
Dwa warsztaty z makijażu zostały oddzielone zajęciami 02 października, tym razem było to spotkanie edukacyjno - konsultacyjne ze stylistką, w trakcie którego uczestniczki skoncentrowały się na sylwetce i ubiorze. Dowiedziały się jak dostosować ubiór do sylwetki, podkreślając jej walory i tuszując mankamenty. Dobierały dla siebie najlepsze "odmładzające" kolory zgodne z typem urody. Z pomocą stylistki próbowały określić indywidualny styl odpowiadający sylwetce i osobowości każdej z pań. .

17 października odbyło się "robocze" spotkanie grupy biorącej udział w projekcie. Uczestniczki wraz z prowadzącą warsztaty dokonały przeglądu i selekcji wykonanych dotychczas zdjęć portretowych, omówiły najczęstsze błędy, pokazane zostały dobre przykłady, uzupełniono brakujące fotografie. Wybrane zdjęcia w ciągu tygodnia zostały wydrukowane na sztywnym podłożu przez specjalistyczną firmę. Uczestniczki omówiły organizacyjne przygotowania do ostatniego zadania - spotkania podsumowującego projekt połączonego z małą wystawą.

Podsumowanie projektu odbyło się 24 października, podobnie jak poprzednie zajęcia w salach Centrum OPUS. Uczestniczki wspólnie zorganizowały wystawę 44 swoich portretów, które po raz pierwszy zobaczyły wydrukowane w formacie A5, co wzbudziło ciekawość i emocje. Każda z nich po spotkaniu otrzymała minimum 2 zdjęcia. Omówiono przebieg zadania i jego specyfikę, panie wyraziły swoje opinie i opisały krótko wrażenia i korzyści wyniesione z projektu. Spotkanie zakończyło się grupowymi zdjęciami, bogatszym niż zwykle poczęstunkiem i zacieśnianiem kontaktów towarzyskich.Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00