Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

NA ŻYCIE SPOSÓB TO PROSTY KRĘGOSŁUP Mikrogranty Sieradz 2020

SIERADZANKI

Projekt skierowany do dzieci z Przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu oraz ich rodziców. Celem był wzrost aktywności ruchowej dzieci, poprawa ogólnej sprawności fizycznej dzieci, zmniejszenie częstości występowania wadliwych postaw ciała u dzieci, wzrost świadomości rodziców i dzieci na temat wad postawy i zagrożeń z nich wynikających, wykształcenie u dzieci  umiejętności samooceny, samokontroli i korekcji postawy, dbanie na co dzień o kondycję fizyczną  oraz sięganie po zdrowe jedzenie. Etapy realizacji projektu: Od 07.09 - promocja projektu, wysłanie informacji o realizacji projektu do lokalnych mediów "Nasze radio" Od 21.09 -15.10 - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w Fitness Club Forma oraz zajęcia warsztatowe dla rodziców. Od. 05,10 -20.10 - trwanie konkursu plastycznego - pt. "Tak dbamy o swoje zdrowie". od 14.10-29.10 - badanie profilaktyczne wad postawy u dzieci przeprowadzone przez specjalistę fizjoterapeutę Od 14.10 - 29.10 - refundacja wkładek terapeutycznych dla dzieci ze znacznym płaskostopiem Od 21.10 -29.10 -zakup sprzętu do zabaw ruchowych. 

 


Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00