Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2020 roku projektów powinny obejmować: 
a. wydarzenia realizowane na rzecz Sieradza i jego mieszkańców;
b. projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu Sieradza poprzez m in:
- działania edukacyjne dla członków stowarzyszenia, członków zarządu, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji 
- konsultacje i działania doradcze wspierające rozwój organizacji, 
- zakup potrzebnego sprzętu, 
- działania promocyjne, w tym druk materiałów; 
c. projekty pobudzające aktywność mieszkańców Sieradza; 
d. niewielkie projekty inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (tzw. mała infrastruktura).
Kwota mikrograntu musi się mieścić w przedziale od 2000zł do 5000zł.
Projekty wstępne składane są w wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy. 

Termin składania projektów od dnia ogłoszenia konkursu do 06.04.2020. Formularze wniosków wstępnych,  które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane. 
Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 11.05.2020 r. do 31.10.2020 r.

Mikrogranty Sieradz 2020

Koordynator projektu Jolanta Woźnicka

Miniatura Jolanta Woźnicka

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość