Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2020Zakończony


Celem projektu „Mikrogranty w Łódzkiem 2020” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO.

Projekt ma charakter regrantingowy, a bezpośrednie grupy docelowe to:

  • Grupy nieformalne/samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawne planujące swoje działania na terenie powiatów: bełchatowski, kutnowski, łęczycki, łowicki, Miasto Łódź, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, a jego adresatami będą mieszkańcy tych powiatów.
  • Młode organizacje pozarządowe - organizacja pozarządowa i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2019 nie większym niż 25 000 zł.

W ramach projektu ogłosimy konkursy i dofinansujemy projekty do maksymalnie 5000zł w konkursie ogólnym oraz w ramach współpracy z poszczególnymi gminami w regionie.

Projekt dofinansowany PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020