Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania społeczności miasta Sieradza w opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach i domach tymczasowych oraz socjalizację zwierząt w celu znalezienia nowych domów adopcyjnych Mikrogranty Sieradz 2020

Stowarzyszenie Na psią łapę sercem psa

W realizacji działania biorą udział 3 członkowie grupy  oraz wolontariusze. Osoby te korzystając z zakupionych transporterów dowożą psy i koty do domów tymczasowych i stałych.Prowadza rozmowy  telefoniczne i spotkania indywidualne z przyszłymi opiekunami zwierząt. W okresie wakacyjnym w tygodniu i podczas sobotnich spacerów z psami w schronisku prowadzone są  zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży - zwiększające świadomość dzieci i rodziców  w zakresie opieki nad zwierzętami oraz wynikających z tego obowiązków. Grupa odbiorców zadania z terenu miastu Sieradza 1000 osób. Na skutek realizacji działania nastąpiła zwiększenie świadomości społeczności miasta Sieradza - społeczności lokalnej  o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony zwierząt. Ze względu na panująca pandemie wszystkie działa organizowane są w mniejszych grupach ( obowiązują wcześniejsze zapisy) .

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00