Centrum OPUS

Mikrodziałanie

Działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania społeczności miasta Sieradza w opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach i domach tymczasowych oraz socjalizację zwierząt w celu znalezienia nowych domów adopcyjnych Mikrogranty Sieradz 2020

Stowarzyszenie Na psią łapę sercem psa
Zwycięski

Koszt:
5 000,00