Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Nasz projekt  skierowany był do rodzin z dziećmi. Uczestnikami działań były dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które poddane będą specjalistycznym testom: integracji sensorycznej, logopedycznym, pedagogicznym i psychologicznym. Rodzice mogli dowiedzieć się gdzie i w jakiej formie uzyskać pomoc dla swoich dzieci (programy pomocowe, miejsca i rodzaje terapii). Dzieci mogły skorzystać z animacji prowadzonych przez wynajętą firmę (Happy Group). W nasze działania zaangażowani byli wolontariusze: terapeuci ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Dary Losu w Sieradzu oraz rodzice. Wydarzenie pod nazwą "Sieradz na niebiesko" miało na celu szerzenie wiedzy na temat autyzmu. Zależało nam, aby wspólnymi siłami przybliżyć Sieradzanom temat autyzmu. Pokazaliśmy, że wśród nas jest coraz więcej dzieci cierpiących na to zaburzenie oraz jak przeciwdziałać skazywaniu ich na ostracyzm społeczny, z uwagi na brak zrozumienia dla ich odmienności. Naszym priorytetem jest działanie dla społeczeństwa. Był to bardzo ważny dzień nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców i opiekunów. W ramach wydarzenia "Sieradz na niebiesko" można było skorzystać z:
- Testów Przesiewowych pod kątem AUTYZMU
- Testów Przesiewowych Logopedycznych
- konsultacji z terapeutą integracji sensorycznej, logopedą, pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem
- animacji dla dzieci (przeprowadzonych  przez Happy Group)
- punktu informacyjny dla rodziców - gdzie można było uzyskać informacje na temat wsparcia dla dzieci z zaburzeniami (gdzie i w jakiej formie można otrzymać pomoc)
Na koniec wydarzenia  zostały wypuszczone niebieskie balony.
Wydarzenie "Sieradz na niebiesko" objęte było patronatem medialnym przez Rozgłośnię  radiową "Nasze Radio".

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00