Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt  skierowany był do Rodzin - uczestnikami działań były dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,  Wydarzenie pod nazwą "Sieradz na niebiesko" miało na celu szerzenie wiedzy na temat autyzmu. Realizatorom zależało nam, aby wspólnymi siłami przybliżyć Sieradzanom temat autyzmu. Pokazali, że wśród nas jest coraz więcej dzieci cierpiących na to zaburzenie oraz jak przeciwdziałać skazywaniu ich na ostracyzm społeczny, z uwagi na brak zrozumienia dla ich odmienności. 

W ramach wydarzenia "Sieradz na niebiesko" można było skorzystać z: 

- Testów Przesiewowych pod kątem AUTYZMU
- Testów Przesiewowych Logopedycznych
- konsultacji z terapeutą integracji sensorycznej, logopedą, pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem
- animacji dla dzieci (przeprowadzonych  przez Happy Group)
- punktu informacyjny dla rodziców - gdzie można było uzyskać informacje na temat wsparcia dla dzieci z zaburzeniami (gdzie i w jakiej formie można otrzymać pomoc)
Na koniec wydarzenia  zostały wypuszczone niebieskie balony.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00