W ramach projektu TWORZYSZ- PRZEKRACZASZ przeprowadziliśmy cykl warsztatów artystycznych, na których uczestnicy mogli poznać podstawy wielu technik plastycznych. Poprzez nasz projekt chcieliśmy nie tylko rozbudzać zainteresowania czy pasję tworzenia, ale także dawać okazję do integracji społecznej i międzypokoleniowej. Oprawa spotkań (przyjemna muzyka, poczęstunek) sprzyjała tym założeniom, a także ułatwiała relaks i odpoczynek.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00