Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt "W kocim kącie" zakładam mocno lokalne działania, skupiające się w kwartale ulic Sierakowskiego-Olsztyńska-Hipoteczna-Pojezierska, skierowane do najbliższej społeczności. Działania opierały się całkowicie na tematyce kociej, stąd nazwa inicjatywy nie była przypadkowa. Udało się przeprowadzić dwa warsztaty w lokalnej Szkole Podstawowej nr 55 przy ul Mackiewicza - warsztat łączący pogadankę z prezentacją dotyczącą kotów wolnożyjących w Łodzi, z naciskiem na najbliższą okolicę. Warsztaty były przeznaczone dla starszych, świadomych klas 5tych, po części edukacyjnej, tworzyliśmy przyborniki na biurko, powstałe m.in. z posprejowanych puszek po kociej karmie, aby uczniowie, mieli indywidualną pamiątkę, dodatkowo użyteczną. Kolejne działanie to mocno lokalna promocja projektu, w celu zaproszenia jak największej liczby mieszkańców z okolicy do tworzenia kociego muralu - rozmieszczenie plakatów w ciągach pieszych/skrótach osiedlowych oraz odwiedzenie ponownie lokalnej podstawówki i zaproszenie uczniów od klas 4tych do 8mych do wspólnego malowania. Ze względu na aurę październikową nieco kapryśną i trudną do przewidzenia, skumulowaliśmy pozostałe aktywności projektu w jedno działanie - tego samego dnia odbyło się malowanie muralu, animacje ruchowe oraz ozdabianie styropianowych domków dla kotów wolnożyjących. W tych działaniach, trwających pół dnia, wzięło udział bezpośrednio około 50 osób, zarówno dzieci w bardzo różnym wieku i z tej liczby około 15tu dorosłych. Efekt projektu, jakim jest koci mural można podziwiać pomiędzy Sierakowskiego 74 a przejściem do Rajskiej 11 w Łodzi.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00