Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Miejski Program Mikrograntów w Łodzi 2022Zakończone

MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2022 ŁÓDŹ to program realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany z budżetu Miasta Łodzi oraz przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

1. Celem głównym MIEJSKIEGO PROGRAMU MIKROGRANTÓW 2022 ŁÓDŹ jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne poprzez zwiększenie liczby podejmowanych inicjatyw przez mieszkanki i mieszkańców Łodzi oraz lokalne organizacje pozarządowe, które wzmacniają:
a. sąsiedzką współpracę,
b. integrację społeczną, w tym integrację z nowymi mieszkańcami Łodzi (zwłaszcza osobami doświadczonymi przez wojnę w Ukrainie)
c. służą poprawie estetyki przestrzeni zwiększając jej przyjazność i dostępność.

2. Typy projektów powinny obejmować działania realizowane na terenie Łodzi i dotyczyć w szczególności:
a. małej infrastruktury,
b. inicjatyw i działań kulturalnych,
c. inicjatyw i działań edukacyjnych,
d. inicjatyw i działań wpływających na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
e. inicjatyw zwiększających integrację z nowymi mieszkańcami Łodzi (zwłaszcza z osobami doświadczonymi przez wojnę w Ukrainie) o charakterze włączającym Ich do wspólnego działania, służącym wzajemnemu poznawaniu się i rozumieniu.
f. inicjatyw i działań na rzecz nowych mieszkańców Łodzi (zwłaszcza osób doświadczonych przez wojnę w Ukrainie)

3. Projekty będzie można realizować w okresie: 01.07.2022 do 30.11.2022 r.

4. Nabór wniosków na realizację projektów prowadzony będzie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 20.05.2022 r. (piątek) do godz. 16.00. 

5. Kwota mikrograntu może wynieść maksymalnie do 5 000,00 zł.

Doradztwo w ramach projektu prowadzą:
Aleksandra Reszka: areszka@opus.org.pl
Krzysztof Smug:  ksmug@opus.org.pl
Agnieszka Furmaniak: afurmaniak@opus.org.pl
Wsparcie inkubatora dla grup nieformalnych:
Marta Smejda: msmejda@opus.org.pl
Zbigniew Grądys: zgradys@opus.org.pl
W innych sprawach związanych z konkursem:
Magdalena Poulain: mpoulain@opus.org.pl

Miejski Program Mikrograntów  w Łodzi 2022

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Marta Smejda

Miniatura Marta  Smejda

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość