Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Nadrzędnymi zadaniami statutowymi Stowarzyszenia im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie są dbanie o teren cmentarza żydowskiego w Warcie, szerzenie dialogu polsko-żydowskiego oraz edukowanie miejscowego społeczeństwa. Dla uczniów szkół podstawowych organizujemy warsztaty, lekcje poglądowe, włączamy się w organizację konkursów., sponsorujemy nagrody dla laureatów konkursów. Dzięki funduszom pochodzącym z grantu stowarzyszenie uzyskało dużą niezależność względem innych podmiotów, gdyż 13.07.2022 r. zakupiliśmy sprzęt (kosę spalinową), umożliwiający nam dbanie o teren cmentarza. Własnym sprzętem w sierpniu wykosiliśmy teren cmentarza i zgrabiliśmy skoszoną roślinność. W dniach 10.09 - 11.09.2022 r. zorganizowaliśmy warsztaty dla członków stowarzyszenia poświęcone kulturze żydowskiej oraz odczytywaniu inskrypcji zamieszczonych na macewach. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się o organizacji cmentarzy żydowskich i o zwyczajach związanych z pochówkiem. Zapoznaliśmy się z zasadami obowiązującymi w dokumentacji nagrobków. Poznaliśmy podstawy języka hebrajskiego.  

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 400,00