Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

"Konferencja naukowa /POWROTY/ w ramach ECO MAKE 2021 " Łódź naukowa, Łódź akademicka 2021

Storzyszenie Pola Designu (Design Fields)

Eco Make to cykliczne wydarzenie realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi od 2014 roku, na które składają się (w zależności od edycji): konkurs, wystawy, warsztaty, ścieżki edukacyjne i konferencja naukowa. Celem Eco Make jest upowszechnianie wiedzy na temat ekologii wśród mieszkańców Łodzi i regionu.

W 2021 roku w ramach ECO MAKE zorganizowaliśmy konferencję naukową „POWROTY”, która odbyła się w formie on-line w dniu 28 października 2021 roku. Konferencja składała się z trzech zróżnicowanych tematycznie paneli, w których wzięli udział profesjonaliści, naukowcy, studenci, projektanci i przedsiębiorcy – dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni (ASP w Łodzi), dr. hab. Małgorzata Czudak, prof. uczelni (ASP w Łodzi), Olga Bratkowska (Ochnik), dr Dorota Salska (ASP Łódź), Sandra Skórka (Skórka.bags), Weronika Surdacka, dr Agnieszka Sobol(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Barbara Szulczewska (SGGW Warszawa), dr Paweł Grobelny (ASP Warszawa), Łukasz Pawlik (ZZM Kraków), Katarzyna Roj (BWA Wrocław), dr Anna Wrzesień (ASP w Łodzi), mgr Marta Pokorska-Jurek (Formy Przekazu), prof. dr. hab. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski), mgr inż. Ewelina Niedzielska (lovish.pl), prof. Mariusz Włodarczyk (ASP Łódź), Julia Blanc-Michalska (Siewierz-Jeziorna). Goście , wybitni specjaliści uczestniczący w konferencji, reprezentowali różnorodne ośrodki naukowe i biznesowe .

Konferencja naukowa pt. „POWROTY” była skierowana do interdyscyplinarnego środowiska naukowego, w tym do studentów, uczniów szkół średnich, przedsiębiorców z regionu łódzkiego i Łodzian. Tytułem konferencji – „POWROTY” – chcieliśmy zachęcić słuchaczy do skierowania uwagi na tradycyjne metody wytwórcze – RZEMIOSŁO, którego działalność odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego i wsparcia lokalnych wytwórców, oraz na hasło LOKALNOŚĆ, dzięki któremu budujemy wspólnoty i akcentujemy znaczenie zrównoważonego rozwoju. 

Tegoroczna konferencja, której głównym hasłem są POWROTY, ma na celu pobudzenie do refleksji i wywołanie potrzeby przemodelowania dotychczasowego dominującego konsumpcyjnego stylu życia. Zaproszeni na konferencję goście podejmą próbę przekonania jej uczestników, że projektowanie to nie tylko wymyślanie rzeczy ładnych, ale też potrzebnych i wartościowych. Zaprezentują też konkretne dobre praktyki.

Konferencja składała się z trzech, zróżnicowanych tematycznie paneli.

 Panel 1: RZEMIOSŁO

Victor Papanek, projektant, wykładowca i filozof designu, uważał, że designerzy ponoszą odpowiedzialność za wybory, których dokonują podczas procesu projektowego, decydując np. o materiałach, z których korzystają. Wybierając materiały ekologiczne albo zwracając się w stronę odpowiedzialnego projektowania, odpowiadającego na prawdziwe potrzeby ludzi, są w stanie wpływać na realne zmiany w środowisku czy społeczeństwie. Czy rzemiosło to odpowiedzialne projektowanie? Designerzy w świecie fashion w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – jakie wyzwania stawia przed nimi branża modowa? Czy na odpowiedzialne projektowanie mają wpływ potrzeby społeczne? Czy współcześni projektanci są w stanie wpływać na zmiany w środowisku? Co wartościowego znajdujemy w rzemiośle sprzed lat, a czym może się poszczycić współczesna branża?

Panel 2: LOKALNOŚĆ

Prezentacje i dyskusje w ramach panelu prowadzone będą wokół następujących zagadnień i trendów: nowe trendy urbanistyki; miasta: 15-minutowe, zwarte i polifunkcyjne; miasta przyjazne pieszym i rowerzystom; miasta różnorodne biologicznie i przyjazne przyrodzie; nowe odkrywanie okolicy – proste rozrywki zamiast parków rozrywki; dbałość o otoczenie – inicjatywy oddolne i sąsiedzkie; nowe relacje międzyludzkie – grupy wspólnotowe i samopomocowe; rozwój lokalnego współdzielenia; wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i rodzimych wytwórców; powrót do domu – przeprojektowanie przestrzeni domu (sprzęty zbędne i niezbędne); zieleń w domu i wokół niego; powrót do lokalnych materiałów, tradycji, rodzimych wartości, tożsamości i więzi.

Panel 3: POWROTY

Panel zostanie zbudowany w oparciu o wywiady z wybranymi uczestnikami dotychczasowych trzech konferencji naukowych ECO MAKE, które odbyły się w 2017, 2018 i 2020 roku. Wrócimy z pytaniami do naszych panelistów, próbując dowiedzieć się, jak na przestrzeni tych kilku lat zmieniły się lub ewoluowały zagadnienia prezentowane podczas poprzednich konferencji. W ostatnim czasie rozwiązania eko nasiliły się i bardzo często pojawiają się w większości dziedzin naszego życia. Koncepcje „integralności ekologicznej” zakładają potrzebę zachowania odpowiedniej, motywowanej etycznie równowagi w relacjach między środowiskiem tworzonym przez człowieka a środowiskiem przyrodniczym.

 

Dwa pierwsze panele zakończyły się moderowaną debatą podsumowującą treści poruszane podczas wystąpień prelegentów. Panel 3 zbudowano w podcastów nagranych z wybranymi uczestnikami dotychczasowych konferencji. Panele zostały nagrane, a transmisja udostępniona na kanale youtube ECO MAKE.

 

Działania przy organizacji konferencji naukowej pt. „POWROTY” w ramach Eco Make 2021 rozpoczęły się od powołania Rady Programowej konferencji. W skład Rady Programowej weszli naukowcy i projektanci reprezentujący kilka ośrodków naukowych (m.in. ASP Łódź, ASP Wrocław,  ASP Warszawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnikę Łódzką). Rada Naukowa opiniowała program i harmonogram konferencji przygotowany przez organizatorów (maj 2021). Harmonogram i program konferencji wraz z zaproszeniem do zgłaszania tematów wystąpień — karta zgłoszenia były wysyłane do uczelni wyższych oraz do osób, które dotychczas brały udział w wydarzeniu ECO MAKE (czerwiec–sierpień 2021). We wrześniu 2021 roku podjęto decyzję o organizacji konferencji w formie on-line. Do końca września 2021 roku organizatorzy oczekiwali na zgłoszenia tematów referatów, wraz z krótkim streszczeniem – abstraktem. W pierwszych dniach października 2021 r. Rada Programowa zapoznała się z przesłanymi zgłoszeniami i wybrała ostateczną listę panelistów i moderatorów. Wybrano wówczas również moderatorów poszczególnych paneli, którzy skontaktowali się z wybranymi panelisami i ustalili przebieg danego panelu. Do połowy października 2021 r. trwało tłumaczenie abstraktów oraz redakcja, skład i korekta tekstów abstraktów w publikacji – książka abstraktów. Po 20 października 2021 roku na stronie internetowej ASP Łódź w zakładce ECO MAKE oraz na Facbooku ECO MAKE pojawiły się:  program i harmonogram konferencji, tematy wystąpień oraz e-publikacja będąca książką abstraktów, rozpoczęła się także kampania informacyjno-promocyjna na temat konferencji i wydarzenia Eco Make 2021. W ramach kampanii zrealizowano kilka nagrań – wywiadów z panelistami, za pomocą których zachęcano do uczestniczenia w konferencji. Wywiady dostępne były do odsłuchania na Facebooku oraz na kanałach ECO MAKE na YOUTUBE I SOUND CLOUD, wysłano również mailing do wszystkich szkół średnich w Polsce z zaproszeniem do wysłuchania paneli konferencyjnych.

Już na etapie kampanii informacyjno-promocyjnej, a zwłaszcza podczas wydarzeń ECO MAKE 2021 informowaliśmy i edukowaliśmy w zakresie odpowiedzialności jednostki za środowisko. Wszystkie informacje i wrażenia, które za pomocą ECO MAKE 2021 staraliśmy się przekazywać społeczeństwu, poszerzały wiedzę z zakresu odpowiedzialnego gospodarowania i dokonywania mądrych, zrównoważonych decyzji konsumenckich.

W dniu 28 października 2021 roku od godziny 11.00 do godz. 18.30 trwały transmisje trzech paneli konferencyjnych. Połączenia pomiędzy panelistami i moderatorami zrealizowano za pomocą platformy zoom, oraz poprzez nagrania podcastów w panelu 3. Uczestnikom biernym – słuchaczom konferencji na stronach internetowych asp.lodz.pl oraz na Facebooku udostępniono linki, za pomocą których można było oglądać i słuchać poszczególne panele.

 

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
19 580,00