Mikrodziałanie

Rozwój Klubu Sportowego - Klubu Szachowego Dwie Wieże Rzgów Mikrogranty Rzgów 2019

Klub Szachowy Dwie Wieże Rzgów

Rozwój Klubu Szachowego Dwie Wieże Rzgów ma na celu poprawę wizerunku i rozszerzenie możliwości działania. Doposażenie Klubu w sprzęt szachowy znacząco wpłynie na zwiększenie skuteczności w realizacji celów statutowych. W efekcie pozyskania sprzętu przeprowadzona zostanie akcja edukacyjno-informacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i seniorów z terenu gminy Rzgów w formie prelekcji i warsztatów szachowych. Poprzez prezentację zmagań szachowych przy udziale doświadczonych instruktorów i wolontariuszy, chcemy zapoznać uczestników szkoleń z magiczną grą w szachy i zachęcić ich do uprawiania tego sportu. Chcemy przekonać dzieci i młodzież, że szachy sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi i potrafią dać wiele satysfakcji. Chcemy przygotować szerszą ofertę edukacyjną dla juniorów gminy Rzgów.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00