Centrum OPUS

Mikrodziałanie

Naturalnie, że kulinarnie - smakowita integracja Mikrogranty Rzgów 2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Guzewie

W ramach projektu planujemy organizację warsztatów kulinarnych i nakrywania do stołu. W trakcie warsztatów będziemy przygotowywać potrawy tradycyjne z zastosowaniem nowych rozwiązań. Następnie przewidzieliśmy prezentację stołu oraz efektów pracy z prowadzącym warsztaty oraz spotkanie integracyjne wszystkich mieszkańców sołectwa ze wspólną zabawa.

Nasze działanie adresowane jest do grupy około 30-40 osób w pierwszej części oraz około 100 osób w części drugiej. Działanie w pierwszej części skierowane jest głównie do kobiet w różnym wieku, członkiń KGW w Guzewie i Babichach oraz mieszkanek Sołectwa nie będących członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich, a część druga stanowiąca prezentacje osiągnięć z części pierwszej oraz spotkanie integracyjne skierowana jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Guzew-Babichy ze wszystkich grup wiekowych. Do naszych działań włączymy 4 wolontariuszy zaangażujemy ich w akcję promocyjną i organizację spotkania integracyjnego, zakup produktów i przygotowanie miejsca do przeprowadzenia kursu i prezentacji


Projekt będzie realizowany w sali OSP w Guzewie oraz na placu obok sali, która mieści się w Guzewie przy ulicy Edukacyjnej Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 500,00