Centrum OPUS

Mikrodziałanie

Visiting Professor: Professor John T. Manning - propagowanie interdyscyplinarnych metod badawczych w naukach medycznych Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
0,00