Mikrodziałanie

Projekt polega na realizacji serii warsztatów rękodzielniczych mających na celu podtrzymywanie zanikającej obecnie sztuki folklorystycznej wicie ozdobnych wianków oraz wieńca dożynkowego. Ukoronowaniem całokształtu działań warsztatowych było uczestniczenie z wieńcem w korowodzie dożynkowym. 

Projekt zrealizowaliśmy poprzez następujące działania: 1. warsztaty rękodzieła – około 20 dzieci z pomocą 5 pań z KGW nauczyły się tworzyć wianki oraz wieńce dożynkowe – 3 x 5 godzin. 2. warsztaty kulinarne – około 20 dzieci i młodzieży pod kierunkiem 5 pan z KGW poznało i nauczyło się przygotowywać dawne potrawy z ziemniaka (placki ziemniaczane, porkę, kluski kartoflane, pyzy, kopytka) oraz z marchwi – 6 x 3 godziny. 3. piknik rodzinny odbył się w sierpniu 2019. Na koniec, w miesiącu październik zajęliśmy się podsumowaniem projektu, któremu towarzyszyła wspólna zabawa przy ognisku (pieczenie ziemniaka). 

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 000,00