Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrogranty to środki na wsparcie: lokalnych inicjatyw w wysokości: od 2 000 zł do 3 000 zł lub na rozwój lokalnej młodej organizacji do 5 000 zł.

„Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych Gmina Lubochnia 2019" czyli Program realizowany wspólnie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Gminę Lubochnia finansowany ze środków ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ze środków Gminy Lubochnia. 

 Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert. Zarejestruj konto w naszym systemie i uzyskaj dostęp do generatora ofert. 

Termin składania wniosków:  od 11.03.2019 do 25.03.2019

Termin rozmów/prezentacji: od 01.04.2019 do 05.04.2019

Okres realizacji projektów: od 23.04.2019 do 15.11.2019

Celem Programu jest zwiększenie inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnych społeczności w Gminie Lubochnia, zwiększenie aktywności mieszkańców i ich zaangażowania w życiu publicznym oraz wsparcie rozwoju młodych organizacji działajacych na terenie Gminy Lubochnia. Typy projektów powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gminy  oraz działania na rzecz gminy i jej mieszkańców.

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez: 

1. Grupy nieformalne lub samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW, będzie odbywało się na terenie Gminy Lubochnia, a jego adresatami będą jej mieszkańcy. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej; 

2. Młode organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 Uo DPPioW zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2018 nie większym niż 25 000 zł.

Mikrogranty Lubochnia 2019

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość