Nasz projekt jest kontynuacją rozpoczętego wcześniej projektu Uczymy Ratować. W ramach otrzymanego grantu wykonaliśmy "ścieżkę edukacyjną" a w niej plansze i instrukcje ze sposobami reagowania podczas nagłych zagrożeń zdrowia i życia. Zamówione tablice informacyjno - ogłoszeniowe ustawione zostały na placu centralnym wsi Glinnik przed remizą OSP Glinnik

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
2 000,00