Nasz projekt jest kontynuacją rozpoczętego wcześniej projektu Uczymy Ratować. W ramach otrzymanego grantu zamierzamy wykonać "ścieżkę edukacyjną" a w niej plansze i instrukcje ze sposobami reagowania podczas nagłych zagrożeń zdrowia i życia. 1. Zamówienie tablic informacyjno- ogłoszeniowych; 2. Ustawienie tablic na placu centralnym wsi Glinnik przed remizą OSP Glinnik

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
2 000,00