Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Sprawozdania finansowe za 2022 rok - spotkanie edukacyjneSerdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych za 2022 rok. 

Zaplanowaliśmy je na 24 marca 2023r. (piątek) w godzinach 14.00 - 17.00.

Spotkanie
odbędzie się hybrydowo - stacjonarnie w siedzibie Centrum OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10 oraz online na platformie ZOOM.


Będzie to okazja, by dowiedzieć się, jak prawidłowo sporządzać sprawozdanie finansowe, a co szczególnie ważne - w jaki sposób interpretować wyniki finansowe, by dały nam obraz organizacji i pozwoliły skutecznie nią zarządzać. W trakcie spotkania zweryfikujemy, jak wygląda ewidencja uproszczona i w jakich okolicznościach  organizacja może ją stosować. Omówimy też dodatkowe obowiązki sprawozdawcze organizacji.

Szczegółowy program spotkania już wkrótce.


Spotkanie poprowadzi: Katarzyna Książczak -- absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej, które zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie  ksiąg handlowych. Ukończenie szkoły trenerów w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie a w dalszej kolejności certyfikacja pozwala od kilku lat dzielić się z Państwem zdobytą  wiedzą, zwłaszcza tą praktyczną. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń i drugie tyle godzin doradztwa  dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm  konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Na seminarium zapraszamy organizacje z terenu miasta Łodzi. Podmioty spoza Łodzi mogą wziąć udział w  spotkaniu TYLKO online jako wolny słuchacz.Seminarium będzie tłumaczone na Polski Język Migowy. Będzie również dostępna pętla indukcyjna.


W przerwie dla uczestników stacjonarnych przewidujemy drobny poczęstunek.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Prosimy o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie poniższego formularza do dnia 21 marca 2023 r.:

https://crm.opus.org.pl/seminarium-sprawozdawczosc-finansowa


Więcej informacji nt. spotkania udziela: Anna Pakowska: apakowska@opus.org.pl.

Wydarzenie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydarzenie

  • 24 marca 2023 Początek: 14:00 - Koniec: 17:00
    Sprawozdania finansowe za 2022 rok - spotkanie edukacyjne

Może Cię zainteresować