Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wzorowy projekt Inicjatywy sąsiedzkiej, gdzie trójka ludzi zauważyła potrzebę na pustym skwerku, postawienia ławek. Po otrzymaniu dotacji „wolne skrzaty” skupili 30 osób, które mocno zaangażowały się do skręcania ławek, a w zwieńczającym pikniku całego wydarzenia wzięło udział około 250 osób. Projekt ten, były zapoczątkowaniem i inspiracją do dalszych działań organizowanych przez mieszkanki i mieszkańców osiedla.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 760,00