Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrogranty Łódź 2018Zakończone

Miejski Program Mikrograntów w Łodzi 2018

Miejski Program Mikrograntów został zrealizowany w okresie maj - grudzień 2018 jako zadanie zlecone przez Miasto Łódź.

Zadanie "Miejski Program Mikrograntów" zakładało przede wszystkim zwiększenie liczby  inicjatyw podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców Łodzi oraz lokalne organizacje pozarządowe.

W prostej procedurze konkursowej organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogły składać projekty o wartości do 5000zł na mikrodziałania realizowane w Łodzi.Składający projekty oraz realizatorzy projektów otrzymali wsparcie ze strony Operatora w postaci doradztwa (konsultacji fiszek, wsparcia w przygotowaniu prezentacji, promocji projektu, rozliczeniu mikrowsparcia, przygotowania sprawozdania).

Efekty działań: 130 projektów złożonych, 70 projektów w drugim etapie oceny, 35 mikrodziałań dofinansowanych i zrealizowanych w Łodzi, 14 mikrodziałań zostało zrealizowanych przez grupy nieformalne, 140 wydarzeń zorganizowanych w ramach mikrodziałań, 3100 mieszkanek i mieszkańców Łodzi uczestniczyło w wydarzeniach w ramach mikrodziałań.

Dodatkowo podczas zorganizowanego spotkania 12 grudnia 2018 ponad 40 osób dowiedziało się o różnych możliwościach realizowania projektów lokalnych (w tym o Inicjatywie Lokalnej, Budżecie Obywatelskim, planach mikrodziałań na kolejne lata).