Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

SEMINARIUM - Działalność ekonomiczna organizacji pozarządowych a Krajowy System elektronicznych Faktur KSEF

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektów pn. „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zaprasza na 

SEMINARIUM 

Działalność ekonomiczna organizacji pozarządowych a Krajowy System elektronicznych Faktur KSEF

które będzie miało miejsce w dniu 21 września 2023r. (czwartek) w godzinach 16.30 - 19.30.

Spotkanie odbędzie się hybrydowo - stacjonarnie w siedzibie Centrum OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10 oraz online na platformie ZOOM.

 

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny do wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych. Będzie obowiązywał od 2024 r. wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, a więc i zekonomizowane organizacje pozarządowe. Na seminarium przypomniane zostanie jaka jest charakterystyka działalności ekonomicznej organizacji pozarządowych i przedstawione będą związane z tym wyzwania w kontekście krajowego systemu elektronicznych faktur KSEF

 Na spotkaniu omówimy co to jest działalność odpłatna i gospodarcza, kto ją może prowadzić. Jakie są warunki prowadzenia poszczególnych działalności ze szczególnym uwzględnieniem KSEF. Program spotkania poniżej. Spotkanie poprowadzi: Katarzyna Książczak --absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim.

 Posiada lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej, które zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Ukończenie szkoły trenerów w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie a w dalszej kolejności certyfikacja pozwala od kilku lat dzielić się z Państwem zdobytą wiedzą, zwłaszcza tą praktyczną. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń i drugie tyle godzin doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego. Na seminarium zapraszamy organizacje z terenu miasta Łodzi.

Podmioty spoza Łodzi mogą wziąć udział w spotkaniu TYLKO online jako wolny słuchacz. Seminarium będzie tłumaczone na Polski Język Migowy.

Będzie również dostępna pętla indukcyjna. W przerwie dla uczestników stacjonarnych przewidujemy drobny poczęstunek.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie poniższego formularza do dnia 19 września 2023 r.: https://crm.opus.org.pl/seminarium-ksef 

Więcej informacji nt. spotkania udziela: Anna Pakowska: apakowska@opus.org.pl. Wydarzenie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Wydarzenie

  • od 21 września 2023 Początek: 16:30
    SEMINARIUM - Działalność ekonomiczna organizacji pozarządowych a Krajowy System elektronicznych Faktur KSEF

Może Cię zainteresować