Wyniki oceny biznesplanów w ramach II naboru na miejsca pracy

Z przyjemnością informujemy o wynikach pracy Komisji Oceny Biznesplanów i w załączeniu publikujemy listę rankingową ocenianych biznesplanów. Podsumowanie naboru wniosków o udzielenie...

Czytaj dalej

Dotacje na utworzenie miejsce pracy - wydłużamy III nabór

Uwaga! Uwaga! Wydłużamy nabór w konkursie dotacyjnym na miejsca pracy. Jeśli jeszcze nie złożyliście formularza, możecie to zrobić do 15 lipca. Jeśli jesteście przedstawicielami...

Czytaj dalej

Dotacje na miejsca pracy - wyniki oceny formalnej biznesplanów

Ogłaszamy wyniki kolejnego etapu konkursu dotacyjnego na miejsca pracy w ramach programu OWES. Tym razem ocena formalna biznesplanów złożonych w drugim naborze. Gratulujemy wszystkim...

Czytaj dalej

Dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – nabór III

UWAGA wydłużamy termin III naboru formularzy rekrutacyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy do 15 lipca do godz. 14.00. Jesteś przedstawicielem stowarzyszenia, fundacji,...

Czytaj dalej

Po wizycie studyjnej w Wielkopolsce

W dniach 2324.05.2019 r. odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli grup nieformalnych planujących założenie organizacji oraz organizacji pozarządowych, które planują uruchomić...

Czytaj dalej

Przedłużone wsparcie pomostowe "OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020" - lista rankingowa

Ogłoszenie! Podmioty, które złożyły wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "OWES wsparcie rozwoju  ES 20182020", mogą już przestać trwać w...

Czytaj dalej

Łódź. Szkolenie nt. ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych.

Co jest daną osobową? Co w praktyce reguluje rozporządzenie RODO? Jak legalnie kontaktować się i zbierać dane swoich beneficjentów? Jak napisać klauzulę informacyjną dotyczącą...

Czytaj dalej

Dofinansowania do szkoleń dla PS rozdane !

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 20182020” przyznaliśmy dofinansowania do szkoleń następującym podmiotom 1. Fundacja Renowacja kwota...

Czytaj dalej