Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE SULEJÓW 2022Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE SULEJÓW 2022

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Gminie Sulejów 2022 czyli Program realizowany wspólnie przez Miasto i Gminę Sulejów, Fundację STREFA, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy Sulejów. 

Celem Programu jest aktywizacja społeczna mieszkańców gminy poprzez: promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnień od innych substancji psychoaktywnych oraz służącej promocji zdrowia.

Typy projektów powinny obejmować działania związane z realizacją Celu IV Gminnego Programu Pofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022: "Dofinansowanie lokalnych imprez promujących zdrowy styl życia",  czyli powinny obejmować w szczególności:

- inicjatywy promujące zdrowy styl życia poprzez przygotowanie i poczęstunek zdrowymi potrawami (np. przygotowanymi w zdrowy sposób z użyciem małej ilości tłuszczu, cukru, soli, potrawami jarskimi, z użyciem przyjaznych zdrowiu produktów przygotowanych na bazie żywności ekologicznej) osób biorących udział w imprezie gminnej w dniu 11.09.2022 r 

- inicjatywy pobudzające aktywność społeczną mieszkańców Miasta i Gminy Sulejów, a w szczególności dzieci i młodzież, ich integrację, promujące zdrowy styl życia, wspierające profilaktykę alkoholową i profilaktykę innych uzależnień; 

- prezentację ww inicjatyw podczas Gminnych Dożynek w Gminie Sulejów w dniu 11 września 2022 

Wszystkie projekty muszą być spójne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulejów na rok 2022 (dokument do pobrania na stronie JST i w zakładce Konkursy na stronie Operatora)

DLA KOGO KONKURS?

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie w ramach LPM są

  • Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Sulejów 
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie użyczające osobowości prawnej nieposiadającym osobowości prawnej Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy  Sulejów 
CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: od 05.09.2022 r.  do 07.10.2022 r.
JAK ZDOBYĆ MIKROGRANT?
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od  16.08.2022 r.  do 26.08.2022 r. 

Przez cały czas trwania konkursu można liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS. Kontakt do doradców: 
  • Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl
  • Marta Smejda msmejda@inkubatorps.pl
  • Zbigniew Grądys zgradys@inkubatorps.plLOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE SULEJÓW 2022

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Marta Smejda

Miniatura Marta  Smejda

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość