Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW SIERADZ 2023Realizacja

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023


Lokalny Program Mikrograntów: Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców SIERADZ 2023 to Program realizowany wspólnie przez Miasto Sieradz, Fundację STREFA oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Miasta Sieradz i ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

1. Celami Programu LPM: Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców SIERADZ 2023 są: aktywizacja społeczna mieszkańców Sieradza, zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie rozwoju młodych NGO działających na terenie miasta Sieradza.
Typy wspieranych w 2023 roku projektów powinny obejmować:  

   a. wydarzenia realizowane na rzecz Sieradza i jego mieszkańców; 

   b. projekty pobudzające  i promujące aktywność  społeczną i obywatelską mieszkańców Sieradza

   c. wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych, które działają na terenie miasta Sieradz oraz na na rzecz jego mieszkańców 

2. Termin składania wniosków: od dnia ogłoszenia Konkursu do 10.04.2023 (poniedziałek) do godziny 16.00

3. Okres realizacji projektów: od 06.05.2023 r. do 30.11.2023 r. 

4. Podmioty uprawnione:

   a. grupy mieszkańców miasta Sieradz

   b. organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Sieradz i na rzecz jego mieszkańców

   c. młode organizacje pozarządowe (definicja w Regulaminie Konkursu)

5. W konkursie mogą wziąć udział te ww. podmioty z terenu Miasta Sieradz lub działające na rzecz miasta Sieradz i jego mieszkańców.

6. Kwota mikrograntu:  od 3 500,00 zł do 5 000,00 zł 

7. Pula środków w konkursie: 80 000,00 zł  

8. Nie są wymagane wkłady własne (finansowe, osobowe, rzeczowe)

9. Wnioski składane są  wyłącznie w generatorze znajdującym się  na stronie Operatora: w zakładce Konkursy LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW SIERADZ 2023

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Doradca Renata Rel

Miniatura Renata Rel

Wyślij wiadomość