Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2020 roku projektów powinny obejmować: 

a. inicjatywy i wydarzenia realizowane na rzecz Gminy ŁADZICE i jej mieszkańców;

b. inicjatywy wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu Gminy ŁADZICE; 

c. inicjatywy dotyczące wdrażania projektów pobudzających aktywność mieszkańców Gminy ŁADZICE. 

Kwota mikrograntów może wynieść od 1 000 zł do 3 000 zł (na inicjatywy grup nieformalnych/samopomocowych i organizacji pozarządowych oraz na wzmocnienie i rozwój młodej organizacji)


Wnioski składane są w wyłącznie w generatorze ofert znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy Gmina ŁADZICE.
Termin składania wniosków  od dnia ogłoszenia konkursu do 16.03.2020 r.
Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 14.04.2020 r. do 14.11.2020 r.

Mikrogranty Ładzice 2020

Koordynator projektu Jolanta Woźnicka

Miniatura Jolanta Woźnicka

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość