Wyniki etapu 1 oceny Mikrogranty Ładzice

Do konkursu zgłoszono 23 wnioski. Do kolejnego etapu zostały zakwalifikowane wnioski, które otrzymały co najmniej 10 punktów [średnia z 2 ocen członków komisji oceny wniosków]. ...

Czytaj dalej