Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrogranty Gmina Lgota Wielka 2018Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem 2019

Konkurs „Programu Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych. Gmina Lgota Wielka 2018”  realizowany był w okresie od 01.02.2018 do 31.12.2018 r. przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. 
Celem głównym programu było zwiększenie wsparcia dla lokalnych inicjatyw oddolnych realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe.
Wnioski składane w formie pdf  lub jpg i wysyłane na adres Realizatora opus@opus.org.pl i w formie papierowej podpisane i zamknięte w kopercie w Urzędzie Gminy Lgota Wielka mogły dotyczyć: rozwoju inicjatyw lokalnych na rzecz Gminy Lgota Wielka i jej mieszkań-ców, a w szczególności aktywizacji mieszkańców w obszarze działań związanych z obchodami 100-lecia odzyskania Przez Polskę Niepodległości, wspierania organizacji pozarządowych z terenu gminy Lgota Wielka
Wysokość mikrograntów: do 3000 zł na inicjatywy oraz do 5000 zł na wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowej lub założenie organizacji pozarządowej wraz z jej ekonomizacją.
Wnioskodawcy i realizatorzy przez cały czas trwania zadania mogli korzystać ze wsparcia doradczego: konsultacja wniosków, pomoc konsultacyjna w realizacji i rozliczaniu, przygotowanie sprawozdania.