Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Podstrona konkursu

Mikrogranty Gmina Lgota Wielka 2018Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem 2019
  • 8 złożonych wniosków, 
  • 7 wniosków dofinansowano mikrograntami o łącznej wartości  17 000 zł,
  • 21 udzielonych indywidualnych doradztw i konsultacji,
  • 3 spotkania edukacyjno-konsultacyjne dla realizatorów,
  • 18 godzin indywidualnego coachingu dotyczącego wypracowania biznesplanu, działań promocyjnych oraz zarządzania przyszłą nowo powstała organizacją,
  • 1000 mieszkańców gminy uczestniczyło w wydarzeniach w ramach dofinansowanych inicjatyw.