Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

MIKROGRANTY DLA SENIORÓW 2022Zakończone


Celem zadania Mikrogranty dla Seniorów 2022 jest wspieranie projektów z zakresu promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji społecznej osób starszych z uwzględnieniem profilaktyki problemów związanych z używaniem alkoholu, w tym:

a) promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;

b) podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;

c) działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się oraz osób z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy;

d) szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;

e) promowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej;

f) rozwój i wsparcie aktywności umysłowej oraz sportowo-rekreacyjnej osób starszych, jako alternatywy dla spożywania alkoholu;

g) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.


Wszystkie projekty muszą być realizowane na terenie Łodzi i adresowane do osób starszych (60+) zamieszkujących Łódź. 


Wnioski projektów składane są wyłącznie za pośrednictwem generatora ofert dostępnym na stronie: opus.org.pl

W przypadku problemów związanych z wypełnianiem formularza WNIOSKU za pośrednictwem generatora, zapraszamy do kontaktu z doradcą Centrum Opus, który pomoże z przepisaniem i wysłaniem Waszego projektu.


Termin składania wniosków:  od daty ogłoszenia do 10.06.2022 do godz. 16:00

Termin rozmów/prezentacji: od 22.06.2022 do 30.06.2022

Okres realizacji projektów: od 1.07.2022 do 15.11.2022

Wnioskowana kwota: do 5 000 zł


Kontakt:

Aleksandra WASILEWSKA awasilewska@opus.org.pl, tel: 504-298-590 - koordynator projektu

Aleksandra RESZKA areszka@opus.org.pl, tel: 531-544-508 - doradca

Marta SMEJDA msmejda@opus.org.pl – Inkubator, wsparcie dla grup nieformalnych

Krzysztof SMUG ksmug@opus.org.pl - wsparcie techniczne

MIKROGRANTY DLA SENIORÓW 2022

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Marta Smejda

Miniatura Marta  Smejda

Wyślij wiadomość