Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY BEŁCHATÓW 2023Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023


KONKURS 

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW

BEŁCHATÓW 2023 


Lokalny Program Mikrograntów Bełchatów 2023 czyli Program realizowany wspólnie przez Miasto Bełchatów, Fundację STREFA, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Miasta Bełchatowa i przez  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 


O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach LPM: Bełchatów 2023 grupy nieformalne i organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów z terenu Miasta Bełchatowa, mogą starać się o środki na realizację inicjatyw skierowanych do aktywnych seniorów w wieku 60+, promujących zdrowy styl życia, wspierających działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł. 


JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Miasta Bełchatowa. Typy wspieranych projektów powinny obejmować inicjatywy skierowanych do aktywnych seniorów w wieku 60+, promujących zdrowy styl życia, wspierających działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 


UWAGA: 

Wszystkie projekty muszą być spójne z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2022 - 2025 (dokument do pobrania na stronie JST i w zakładce  Konkursy na stronie Operatora) DLA KOGO KONKURS?

  • dla organizacji pozarządowe lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz seniorów z miasta Bełchatowa,

  • dla grup nieformalnych składających wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz seniorów z miasta Bełchatowa. W ramach zadania o środki mogą ubiegać się grupy nieformalne, w których osoby w wieku 60+ stanowią minimum 50% członków. CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  od 15.09.2023 r. do 15.11.2023 r.


JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 23.08.2023 r. do 06.09.2023 r.


Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS.

Aleksandra Sopala - asopala@opus.org.pl tel.797 544 229 Marta Kopińska-Bogucka - mbogucka@opus.org.pl tel. 572 533 803


wsparcie dla grup nieformalnych Zbigniew Grądys - inkubator@opus.org.pl tel. 511 214 087

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY BEŁCHATÓW 2023

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość