Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Miejski Program Mikrograntów w Łodzi 2022Zakończone

20.05.2022

MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2022 ŁÓDŹ - NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

ZŁOŻONO 129 WNIOSKÓW!

Przez trzy tygodnie mieszkańcy Łodzi, społecznicy, grupy sąsiedzkie i łódzkie organizacje pozarządowe składali wnioski na dofinansowanie swoich inicjatyw w ramach MIEJSKIEGO PROGRAMU MIKROGRANTÓW 2022 ŁÓDŹ. 

Można było aplikować o 5 tysięcy złotych na wsparcie realizacji pomysłów dotyczących poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, wspólnych sąsiedzkich działań, rekreację, działania artystyczne, integrację społeczną, a w szczególności integrację z nowymi mieszkańcami Łodzi (zwłaszcza osobami doświadczonymi przez wojnę w Ukrainie)

W konkursie wzięły udział 154 grupy nieformalne mieszkańców i organizacji. Ostatecznie do piątku 20 maja złożono w generatorze 129 wypełnionych Formularzy wniosków, które będą teraz oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. 

Większość dotyczy wspólnego sąsiedzkiego zazieleniania podwórek, aktywnego spędzania wolnego czasu, edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i obywatelskiej. 


MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2022

MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2022 ŁÓDŹ to program po raz trzeci realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  finansowany z budżetu Miasta Łodzi oraz przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 .

MIKROGRANTY to środki finansowe na wsparcie inicjatywy organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej mieszkańców Łodzi (minimum 3 osoby) w wysokości do 5 000,00 zł.

Specyfiką konkursu realizowanego przez Centrum OPUS jest dwuetapowa ocena - ETAP 1 to ocena formularza wniosku (bardzo prostego) ETAP 2 to ocena prezentacji inicjatywy podczas rozmowy z komisją (ok 20 minut). To zwiększa szanse grup nieformalnych mieszkańców, którzy nie mają doświadczenia w pisaniu projektów (organizacje zwykle piszą bardzo dobre wnioski) - podczas rozmowy opowiedzą o swoim pomyśle, a komisja może dopytać o szczegóły lub wyjaśnić wątpliwości.

Wszyscy aplikujący mogą liczyć przez cały czas naboru na wsparcie doradców Centrum OPUS (kontakty na stronie konkursu), a potem na etapie realizacji i rozliczenia na wsparcie opiekuna swojego projektu.

Grupy nieformalne (3 osoby) mogą składać wnioski tylko za pośrednictwem PATRONA - organizacji udzielającej osobowości prawnej. Jeśli nie znają takich organizacji Centrum OPUS pomaga je znaleźć lub proponuje wsparcie Inkubatora Działalności Społecznej https://inkubatorps.pl/inkubator-dzialalnosci-spolecznej-1241

DOKUMENTACJA: wszystkie niezbędne dokumenty są w zakładce „do pobrania” na stronie Centrum OPUS https://opus.org.pl/miejski-program-mikrograntow-2022

Nabór 2022 został uruchomiony 27 kwietnia i trwa do 20 maja. Przewiduje się dofinansowanie minimum 32 inicjatyw

KONTAKT:

Aleksandra Reszka areszka@opus.org.pl 531 544 508

Michalina Engel mengel@opus.org.pl


TROCHĘ HISTORII I INSPIRACJI

MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2018

INFORMACJA OGÓLNA O DZIAŁANIU:  https://opus.org.pl/mikrogranty-lodz-2018-383 (w zakładce „do pobrania” m.in. pliki Regulaminu i Wniosku)

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH MIKRODZIAŁANIACH: https://opus.org.pl/mikrogranty-lodz-2018-383/mikordzialania (informacja o działaniu wraz z dokumentacją fotograficzną)

Pierwszy Miejski Program Mikrograntów był realizowany przez operatora CENTRUM OPUS w okresie maj - grudzień 2018 jako zadanie zlecone przez Miasto Łódź. Celem głównym było zwiększenie liczby  inicjatyw podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców Łodzi oraz lokalne organizacje pozarządowe. 

W prostej procedurze konkursowej organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogły składać projekty o wartości do 5000 zł na sąsiedzkie i społeczne małe inicjatywy lokalne (mikrodziałania) realizowane w Łodzi. 

Składający projekty (wnioskodawcy – organizacje pozarządowe) oraz realizatorzy (grupy nieformalne mieszkańców) projektów otrzymali wsparcie ze strony Operatora w postaci doradztwa (konsultacji fiszek, wsparcia w przygotowaniu prezentacji, promocji projektu, rozliczeniu mikrowsparcia, przygotowania sprawozdania).

EFEKTY DZIAŁAŃ: 

130 projektów złożonych, 

70 projektów pozytywnie ocenionych rekomendowanych do drugiego etapu oceny, 

35 mikrodziałań dofinansowanych i zrealizowanych w Łodzi.

Grupy nieformalne mieszkańców zrealizowały aż 14 inicjatyw własnych – 21 inicjatyw realizowali członkowie i wolontariusze łódzkich organizacji. mikrodziałań zostało zrealizowanych przez grupy nieformalne, 140 wydarzeń zorganizowanych w ramach mikrodziałań, 3100 mieszkanek i mieszkańców Łodzi uczestniczyło w wydarzeniach w ramach mikrodziałań.

Dodatkowo podczas zorganizowanego spotkania 12 grudnia 2018 ponad 40 osób dowiedziało się o różnych możliwościach realizowania projektów lokalnych (w tym o Inicjatywie Lokalnej, Budżecie Obywatelskim, planach mikrodziałań na kolejne lata).


MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2019

INFORMACJA OGÓLNA O DZIAŁANIU: https://opus.org.pl/miejski-program-mikrograntow-lodz-2019-1726 (w zakładce „do pobrania” m.in. pliki Regulaminu i Wniosku)

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH MIKRODZIAŁANIACH: https://opus.org.pl/miejski-program-mikrograntow-lodz-2019-1726/mikordzialania (informacja o działaniu wraz z dokumentacją fotograficzną)

EFEKTY DZIAŁAŃ: 

Złożono 96 wniosków, dofinansowano mikrodotacjami 38 wniosków organizacji pozarządowych i grup nieformalnych mieszkańców.


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Miejskie Mikrogranty Łódź 2022_ulotka 13.05.2022 pdf 2,55 MB 4
2 Mikrogranty - logotypy programu 21.09.2022 pdf 224,6 KB 1

Miejski Program Mikrograntów  w Łodzi 2022

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Marta Smejda

Miniatura Marta  Smejda

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość