Aktualność

Łódź: cykl spotkań nt. „Źródeł finansowania organizacji pozarządowych”


Centrum OPUS zaprasza na jesienną kontynuację cyklu bezpłatnych spotkań doradczych nt. „Źródeł finansowania organizacji pozarządowych”. Spotkania odbędą się we wtorki (17.09., 24.09., 01.10.) w godzinach 17:00-19:00 w siedzibie Centrum OPUS, ul. Narutowicza 8/10, I piętro. Na każde spotkanie należy zgłaszać się oddzielnie (formularze on line poniżej)

W spotkaniach mogą wziąć udział organizacje z terenu Łodzi

W ramach spotkań zostaną poruszone następujące zagadnienia:

17.09.2019 – Działalność gospodarcza organizacji pozarządowej – kwestie prawne, rejestracja, opłaty rejestracyjne.
Czym się różni działalność gospodarcza od odpłatnej? Jak organizacja może ją uruchomić? Czy są związane z tym jakieś koszty?
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/fq2aM6UjjPS5PtuZA

24.09.2019 – Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – kwestie podatkowe i księgowe.
Prowadząc działalność gospodarczą kiedy organizacja staję się VATowcem? Czy i kiedy organizacja musi używać kasy fiskalnej. Co z podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/h5GuFwFFkq9bb6HFA

01.10.2019  - Aukcje charytatywne i loterie fantowe– regulacje prawno - księgowe.  
Na czym polega aukcja, jakie są typy loterii i jakie wiążą się z tym obowiązki prawno – księgowe?
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Jp3iTGJcc3fiMpMq5

Może Cię zainteresować