Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzkie Centrum Wielokulturowe / Łódź Multicultural CentreW trakcie realizacji

  Zadanie Łódzkie Centrum Wielokulturowe jest współfinansowane ze środków miasta Łodzi.PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION


Łódzkie Centrum Wielokulturowe


W ramach Łódzkiego Centrum Wielokulturowego realizowany jest szeroki wachlarz usług i działań, których celem będzie wspieranie integracji obcokrajowców w Łodzi.

Zadanie jest realizowane przez partnerstwo Fundacji Ocalenie pełniącej funkcję lidera (organizacji specjalizującej się w pomocy dla imigrantów i uchodźców oraz wspieraniu ich integracji z ogółem społeczeństwa polskiego) oraz Centrum OPUS.

Główne działania będą przeprowadzone  w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10 w siedzibie Centrum OPUS.


Główne działania realizowane za pośrednictwem Centrum:

- popularyzowanie wiedzy, wśród cudzoziemców i mniejszości narodowych i etnicznych, na temat wydarzeń kulturalnooświatowych realizowanych w Łodzi, 

- organizacja turystycznych wycieczek po Łodzi,

- organizowanie zajęć integracyjnych dla cudzoziemców i mniejszości narodowych i

etnicznych, z udziałem przedstawicieli  społeczeństwa przyjmującego,

- działania edukacyjne na temat historii i kultury polskiej, w tym historii Łodzi;

-  organizacja seminariów dotyczących wielokulturowości skierowanych do partnerów społecznych, władz miasta i środowisk cudzoziemców w Łodzi. 

 

Rezultaty:

 • Zrealizowanych zostanie min. 6  wycieczek/spacerów po Łodzi, których celem będzie edukacja historyczna.
 • Zorganizowanych zostanie min. 30 wejść dla grup ok. 10 os. do łódzkich instytucji kultury (vouchery dla 300 os.)
 • Zorganizowanych zostanie minimum 6 wydarzeń integracyjnych z udziałem cudzoziemców i innych mieszkańców Łodzi.
 • W ramach działań osiedlowych animowane będą również działania w zakresie korzystania z narzędzi partycypacji np. wspólne inicjatywy na rzecz przygotowania projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, czy zasady  korzystania z inicjatywy lokalnej w Łodzi.


Zadania pt. Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wielokulturowego  jest finansowane z dotacji Miasta Łódź.


Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wydarzeniu za pomocą formularza (link w opisie każdego z wydarzeń).


Więcej informacji udzielają:

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl, 42 207 73 39

Zosia Kwiecień zkwiecien@opus.org.pl, 797 548 832

Michalina Engel m.engel@opus.org.pl, 42 207 73 39


----------------------------------------------------------------------------------------------------


 Łódź Multicultural Centre

The Łódź Multicultural Centre provides a wide range of services and activities to support the integration of foreigners living in Łódź.

The task is carried out by partnership of the Ocalenie Foundation acting as the leader (an organisation specialising in helping immigrants and refugees and supporting their integration into Polish society) and the OPUS Centre. The main activities will take place in Łódź at 8/10 Narutowicza Street in the premises of the OPUS Centre.


Main activities carried out by the OPUS Centre as a part of ŁCW project: 

- popularizing knowledge, about cultural life and educational events taking place in Łódź, among foreigners and members of national and ethnic minority groups

- organizing walks, tours and tourist excursions around Lodz

- organizing integration activities for foreigners and members of national and ethnic minority groups as well as members of the host society

- educational activities connected with Polish history and culture, including history of Łódź

- organization of seminars on multiculturalism addressed to our social partners, city authorities and communities of foreigners living in Łódź.

 

Results of the project:

We will organise at least 6 walks or tours around Łódź, at least 30 group tours to Łódź cultural institutions (300 vouchers) and at least 6 integration events involving foreigners and locals.

 We will also carry out local activities promoting the use of civic participation tools such as preparation of projects for Łódź Civic Budget for 2023 or organizing seminars about the regulations concerning  the use of local initiative in Łódź.

The tasks performed in connection with the implementation of the project entitled „Carrying out activities aimed at establishing and running the Łódź Multicultural Centre” are financed from a grant from the City of Łódź.


To take part please apply using the form (link in description of each event).


For more information, please contact:

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl, 42 207 73 39

Zofia Kwiecień zkwiecien@opus.org.pl, 797 548 832

Michalina Engel m.engel@opus.org.pl, 42 207 73 39

 
Łódzkie Centrum Wielokulturowe na wakacje.


Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu Łódzkie Centrum Wielokulturowe, finansowanego z budżetu miasta Łodzi, 

ZAPRASZA

Kogo: cudzoziemców, przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Łodzi

Na co: Na cykl bezpłatny wydarzeń kulturalno - integracyjnych tj. wycieczki po Łodzi , zwiedzanie EC1 i Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej, piknik rodzinny itp.

Kiedy: w okresie od 31 lipca do 29 sierpnia 2021

Koszt: bezpłatnie


Szczegóły poniżej:

 • 31 lipca 2021 godz.  - 12:00 - 14:15 -  Dzień Otwarty Centrum Nauki i Techniki EC1- oprowadzanie i pokaz w języku angielskim 

11:45 Spotykamy się pod głównym wejściem do Centrum Nauki i Techniki EC1

12:00-13:15

Zwiedzanie z przewodnikiem Centrum Nauki i Techniki (w budynku byłej elektrociepłowni), gdzie historyczna postindustrialna przestrzeń została zaadaptowana do nowej funkcji w celu promocji nauki, techniki jak i ekologii i nowych źródeł energii. Obejmuje 3 główne wystawy stałe  - ścieżki edukacyjne: 

•    ścieżki energetyczne

•    ścieżki historii cywilizacji i nauki

•    ścieżki „Mikroświat – Makroświat”.

 Centrum koncentruje się na prezentacji współczesnych wybranych koncepcji,  praw i fizycznych oraz chemicznych zjawisk we współczesnych i historycznych wnętrzach.  

13:30- 14:15

Pokaz w planetarium EC1 “Dobór Naturalny” upamiętniający wydanie przez Karola Darwina słynnej monografii “O powstawaniu gatunków”. Podczas pokazu Karol Darwin zabiera publiczność w podróż, pozwala uczestniczyć w swoich największych odkryciach oraz opowiada o tym, jak odwiedzając Galapagos opracował teorię doboru naturalnego. 

Formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych udziałem:

https://forms.gle/UVHUfbyXCDe75eN77


 • 7 sierpnia , godz. 13.00 -  Spacer z rosyjskojęzycznym przewodnikiem  po centrum Łodzi pod hasłem “Pierwsza randka z Łodzią”, czyli szansa na poznanie miasta dla osób, które niedawno do niego przyjechały; start spaceru sprzed Punktu Informacji Turystycznej przy Piotrkowskiej 28

Formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych udziałem: https://forms.gle/uvLteg9FY48XbfU87

 

 • 12 sierpnia o godz.  17.00 - 18.30 - zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem  Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa - 5 drewnianych domów przeniesionych z ulic: Wólczańskiej, Żeromskiego, Kopernika i Mazowieckiej wypełnia wystawa stała „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”. Wystawa opowiada historię wielokulturowej, włókienniczej Łodzi z perspektywy codziennego życia jej mieszkańców. Losy bohaterów ukazane są na przestrzeni XIX i XX w. na tle zdarzeń historycznych i społecznych. Inspiracją dla tych mikrohistorii były rodzinne wspomnienia, pamiętniki i wywiady, będące zapisem historii mówionych najstarszych mieszkańców Łodzi. Dowiedz się więcej. Na zwiedzających czeka także zachwycająca bogactwem detali architektonicznych letniskowa willa przeniesiona z ul. Scaleniowej na Rudzie Pabianickiej. Najstarszym obiektem Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej jest drewniany kościół pw. św. Andrzeja Boboli translokowany z Nowosolnej, którego budowa została rozpoczęta w 1846 r. Wnętrze zabytkowego kościoła zachowało sakralny wystrój. Przy wejściu zwiedzających wita drewniana poczekalnia tramwajowa ze zgierskiej krańcówki na placu Jana Kilińskiego. Wyeksploatowana i rozebrany w 1984 r. szczęśliwie trafiła do Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej, 

Wejście od strony ul. Piotrkowskiej 282, parking bezpłatny od ul. Milionowej. 

Formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych udziałem: https://forms.gle/ztR3fcwouwohCUf37


 •  21 sierpnia, godz. 12.00 -  spacer z anglojęzycznym przewodnikiem po centrum Łodzi  pod hasłem “Pierwsza randka z Łodzią”, czyli szansa na poznanie miasta dla osób, które niedawno do niego przyjechały, start spaceru sprzed Informacji Turystycznej przy Piotrkowskiej 28

Formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych udziałem: https://forms.gle/ZZQtVWDUftWg5obY7


 • 29 sierpnia, godz. 13.00 - 15.00 - Klub Mamy, dla cudzoziemek mieszkających w Łodzi. Spotkanie odbędzie się podczas lokalnego pikniku (animacje dla dorosłych i dzieci). Zapraszamy na spotkanie skierowane do mam cudzoziemek, z dietetyczką dziecięcą Anną Sikorską - Prykowską pod hasłem “Niejadki i inne przypadki - żywienie małych dzieci w praktyce”. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim oraz rosyjskim. Po spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań po rosyjsku, angielsku i polsku.

Prezentacja zaczynie się o godzinie 13.00. Około godz.. 13.45 rozpocznie się sesja pytań i odpowiedzi.

Spotkanie odbędzie się w czasie lokalnego pikniku na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 111 (wejście od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 11/13). Podczas festynu będzie można skorzystać z wielu innych atrakcji m.in.: konkursy z nagrodami, bezpłatne dmuchańce, malowanie twarzy, zabawy ruchowe, lody, wata cukrowa, popcorn i lemoniada, warsztaty z gry na bębnach. 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie zainteresowania udziałem w spotkaniu.

 Mile widziane wcześniejsze potwierdzenie zainteresowanie udziałem w spotkaniu. 

Formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych udziałem: https://forms.gle/BPrHobaVwisdVynT7

Powyższe spotkanie inicjuje cykl spotkań Klubu mam dla łodzianek cudzoziemek.

Kolejne spotkania mające na celu integrację, wymianę informacji, edukację z zakresu opieki nad dzieckiem będą się odbywać raz w miesiącu w salach Centrum OPUS lub w bibliotekach miejskich

Więcej informacji: tel.42 207 73 39 lub 797-548-832 ; email: LCW@opus.org.pl).


Więcej informacji udziela:

Zosia Kwiecień zkwiecien@opus.org.pl, 797 548 832 (angielski, polski)

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl 42 207 73 39 (angielski, polski, rosyjski)

www.opus.org.pl/LCW


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN ENGLISH:


Centre for Promotion and Development of Civil Initiatives OPUS, in connection with Lodz Multicultural Centre Project financed by the Lodz city budget,

IS INVITING:

WHO: All Foreigners, Newcomers, Migrants, Expats, Members of National and Ethnic Minority Groups living in Łódź and neighbourhood

FOR: a series of free events and tours around Lodz

WHEN: from 31st July to 29th August

ENTRANCE FEE: FREE


 • 31st July Open day in the EC1 Science and Technology Centre for English Speakers 

12-13:15

Visiting tour in the Centre for Science and Technology (a former power plant), where we are going to see historical postindustrial spaces adapted to suit their new functions in order to promote science, technology as well as ecology and the future of energy processing. There are three main exhibitions to explore related to the energy conversion, science and technology development and micro and macroworld. The centre is focused on presenting  selected concepts, laws and physical and chemical phenomena in modern and historical interiors. 

13:30- 14:15

Fulldome show in the EC1 Planetarium  - “Natural Selection”, which commemorates the Charles Darwin's Publication “On the Origin of Species”. The viewers join Darwin on his voyage to the Galapagos Islands where they participate in his greatest discovery, explained by himself. 

To take part in the event please fill in the form: https://forms.gle/UVHUfbyXCDe75eN77


 • 7th August 1pm: Lodz City Centre Tour with Russian speaking guide “First Date with Lodz”. It’s a great chance for newcomers to get familiar with our city. 

Tour starts next to the Tourist Information Centre on Piotrkowska 28.

To join our tour please fill in the registration form: https://forms.gle/uvLteg9FY48XbfU87


 • 12th August at 5 pm: Tour of Lodz City Culture Park with English speaking guide

The exhibition ‘Microhistories. Łódź and its People’ tells the story of multicultural textile Łódź from the perspective of its residents’ everyday life. These microhistories were inspired by family memories, diaries and interviews with the eldest Łódź residents.

Łódź City Culture Park takes the visitors for an unusual trip through time. There are eight historic buildings in the area, typical of Łódź in the 19th and early 20th centuries. A stately summer holiday villa, a wooden church, four craftsmen's houses, a two-storey house and a tram stop building are located along two cobbled streets. The buildings have been relocated from various locations in and around Łódź. 

Entrance from Piotrkowska 282. Free parking space from Milionowa street.

To join our tour please fill in the registration form:: https://forms.gle/ztR3fcwouwohCUf37

 

 • 21st August, 12.00 - Lodz City Centre Tour with English speaking guide “First Date with Lodz”. It’s a great chance for newcomers to get familiar with our city. 

Tour starts next to the Tourist Information Centre on Piotrkowska 28.

To join our tour please fill in the registration form: https://forms.gle/ZZQtVWDUftWg5obY7


 • Sunday 29th August,  1pm-3 pm:  Multicultural Mums’ Club for Mums living in Łódź 

Dear All Mothers living in Łódź! :)

We would like to invite you to a meeting with children’s nutritionist, Anna Sikorska-Prykowska, entitled "Picky eaters- feeding small children in practice". We will learn more about children’s diet and eating habits. The meeting will be held in Russian and Polish. After the meeting there will be an opportunity to ask questions in Russian, English and Polish. 

The presentation will start at 13.00. From about 13.45 there will be a question-and-answer session.

Meeting place will be announced at a later date.


Earlier confirmation of interest in participation in the meeting is welcome: please fill in the registration form: https://forms.gle/aRL1oNpf7SzsPKyq8

The above meeting initiates a series of meetings of the Mums' Club for foreign mothers living in Łódź. Subsequent meetings aimed at mutual integration, exchange of information and  education on childcare will be held once a month (more information: tel.42 207 73 39 or 797 548 832; email: LCW@opus.org.pl).


For more information contact:

Zofia Kwiecień zkwiecien@opus.org.pl, 797 548 832 (English, Polish)

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl 42 207 73 39 (English, Polish, Russian)


Centre for Promotion and Development of Civil Initiatives OPUS, in connection with Lodz Multicultural Centre Project financed by the Lodz city budget,

IS INVITING

WHO: All Foreigners, Newcomers, Migrants, Expats, Members of National and Ethnic Minority Groups living in Łódź and neighbourhood

FOR: a series of free events and tours around Lodz

WHEN: from 31st July to 29th August

ENTRANCE FEE: FREE  / To take part please apply using the form (link in description of each event) • 31st July Open day in the EC1 Science and Technology Centre for English Speakers 

12-13:15

Visiting tour in the Centre for Science and Technology (a former power plant), where we are going to see historical postindustrial spaces adapted to suit their new functions in order to promote science, technology as well as ecology and the future of energy processing. There are three main exhibitions to explore related to the energy conversion, science and technology development and micro and macroworld. The centre is focused on presenting  selected concepts, laws and physical and chemical phenomena in modern and historical interiors. 

13:30- 14:15

Fulldome show in the EC1 Planetarium  - “Natural Selection”, which commemorates the Charles Darwin's Publication “On the Origin of Species”. The viewers join Darwin on his voyage to the Galapagos Islands where they participate in his greatest discovery, explained by himself. 

To take part in the event please fill in the form: https://forms.gle/UVHUfbyXCDe75eN77


 • 7th August 1pm: Lodz City Centre Tour with Russian speaking guide “First Date with Lodz”. It’s a great chance for newcomers to get familiar with our city. 

Tour starts next to the Tourist Information Centre on Piotrkowska 28.

To join our tour please fill in the registration form: https://forms.gle/uvLteg9FY48XbfU87


 • 12th August at 5 pm: Tour of Lodz City Culture Park with English speaking guide

The exhibition ‘Microhistories. Łódź and its People’ tells the story of multicultural textile Łódź from the perspective of its residents’ everyday life. These microhistories were inspired by family memories, diaries and interviews with the eldest Łódź residents.

Łódź City Culture Park takes the visitors for an unusual trip through time. There are eight historic buildings in the area, typical of Łódź in the 19th and early 20th centuries. A stately summer holiday villa, a wooden church, four craftsmen's houses, a two-storey house and a tram stop building are located along two cobbled streets. The buildings have been relocated from various locations in and around Łódź. 

Entrance from Piotrkowska 282. Free parking space from Milionowa street.

To join our tour please fill in the registration form: https://forms.gle/ztR3fcwouwohCUf37

 

 • 21st August, 12.00 - Lodz City Centre Tour with English speaking guide “First Date with Lodz”. It’s a great chance for newcomers to get familiar with our city. 

Tour starts next to the Tourist Information Centre on Piotrkowska 28.

To join our tour please fill in the registration form: https://forms.gle/ZZQtVWDUftWg5obY7


 • Sunday 29th August,  1pm-3 pm:  Multicultural Mums’ Club for Mums living in Łódź 

Dear All Mothers living in Łódź! :)

We would like to invite you to a meeting with children’s nutritionist, Anna Sikorska-Prykowska, entitled "Picky eaters- feeding small children in practice". We will learn more about children’s diet and eating habits. The meeting will be held in Russian and Polish. After the meeting there will be an opportunity to ask questions in Russian, English and Polish. 

The presentation will start at 13.00. From about 13.45 there will be a question-and-answer session.

Location details: We will meet at the multifunctional football pitch at 11/13 Polskiej Organizacji Wojskowej (P.O.W.) next to Primary School No. 111

Earlier confirmation of interest in participation in the meeting is welcome: please fill in the registration form: https://forms.gle/aRL1oNpf7SzsPKyq8


The above meeting initiates a series of meetings of the Mums' Club for foreign mothers living in Łódź. Subsequent meetings aimed at mutual integration, exchange of information and  education on childcare will be held once a month (more information: tel.42 207 73 39 or 797 548 832; email: LCW@opus.org.pl).


For more information contact:

Zofia Kwiecień zkwiecien@opus.org.pl, 797 548 832 (English, Polish)

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl 42 207 73 39 (English, Polish, Russian)

Лодзь Мультикультурный центр для отдыха.

Центр Продвижения и Развития Гражданских Инициатив OPUS в рамках проекта Лодзинского Мультикультурного Центра, финансируемого из бюджета города Лодзь,

ПРИГЛАШАЕТ

Кто: иностранцы, представители национальных и этнических меньшинств, проживающие в Лодзи.

Для чего: Для серии бесплатных культурных и интеграционных мероприятий, например, экскурсий по Лодзи, посещения EC1 и городского парка культуры Лодзи, семейного пикника и т. Д.

Когда: в период с 31 июля по 29 августа 2021 г.

Стоимость: бесплатно  / Пожалуйста, подайте заявку, используя форму (ссылка в описании каждого мероприятия)Подробности ниже:

 
31 июля 2021 г. - 12:00 - 14:15 - День открытых дверей научно-технического центра EC1 - экскурсия и демонстрация на английском языке

11:45 Встречаемся у главного входа в научно-технический центр EC1.

12: 00-13: 15

Экскурсия с гидом по Научно-техническому центру (в здании бывшей теплоэлектроцентрали), где историческое постиндустриальное пространство было адаптировано под новую функцию, чтобы способствовать развитию науки, технологий, экологии и новых источников энергии. Включает в себя 3 основные постоянные экспозиции - образовательные маршруты:

• энергетические пути

• пути истории цивилизации и науки

• пути «Микромир - Макромир».

  Центр фокусируется на представлении избранных современных концепций, законов, физических и химических явлений в современных и исторических интерьерах.

13:30 - 14:15

Шоу в планетарии EC1 «Естественный отбор», посвященное публикации Чарльзом Дарвином известной монографии «Происхождение видов». Во время шоу Чарльз Дарвин отправляет зрителей в путешествие, позволяет им участвовать в своих величайших открытиях и рассказывает, как во время посещения Галапагосских островов он разработал теорию естественного отбора.

Анкета для желающих участвовать: https://forms.gle/UVHUfbyXCDe75eN77


7 августа в 13.00 - прогулка с гидом по центру Лодзи на русском языке под девизом «Первое свидание в Лодзи», то есть возможность познакомиться с городом для людей, недавно прибывших в него; начало прогулки перед информационным центром по адресу - Петрковская 28

Анкета для желающих участвовать: https://forms.gle/uvLteg9FY48XbfU87


12 августа в 17.00 - 18.30 - экскурсия с англоговорящим гидом по парку культуры города Лодзь в Центральном музее текстиля - 5 деревянных домов, перенесенных с улиц Вульчаньской, Жеромского, Коперника и Мазовецкой, заполнены постоянной экспозицией «Лодзинская микроистория. Микроистория человека ». Выставка рассказывает историю мультикультурного текстильного Лодзи с точки зрения повседневной жизни его жителей. Судьбы героев показаны на протяжении XIX и XX веков на фоне исторических и общественных событий. Вдохновением для создания этих микроисторий послужили семейные воспоминания, дневники и интервью, в которых записаны устные истории самых старых жителей Лодзи. Узнай больше. Участники экскурсии также смогут увидеть летнюю виллу с богатством архитектурных деталей, перенесенную с ул. Скаленёва в Руде Пабяницкой. Самым старым зданием Лодзинского городского парка культуры является деревянный костел ул. Анджей Бобола, перевезенной из Новосольной, строительство которой началось в 1846 году. Интерьер исторической церкви сохранил свой священный интерьер. У входа посетителей встречает зал с деревянной остановкой трамвая от конечной остановки Згеж на площади Яна Килиньского. Эксплуатируемый и демонтированный в 1984 году, он был успешно передан Лодзинскому городскому парку культуры.

Вход с ул. Петрковская 282, бесплатная парковка от ул. Миллионова.

Анкета для желающих участвовать: https://forms.gle/ztR3fcwouwohCUf37


21 августа в 12.00 - прогулка с англоговорящим гидом по центру Лодзи под лозунгом «Первое свидание с Лодзи», т.е. возможность познакомиться с городом для людей, недавно приехавших в него, начало прогулки перед Туристическим информационным пунктом на Петрковской 28 - “Informacjа Turystyczаj - Piotrkowskа 28”

Анкета для желающих участвовать: https://forms.gle/ZZQtVWDUftWg5obY7


29 августа в 13.00 - 15.00 - Клуб мамы для иностранцев, проживающих в Лодзи. Приглашаем вас на встречу мам иностранок с детским диетологом Анной Сикорской-Приковской под лозунгом «Наяды и другие случаи - Практика кормления маленьких детей». Встреча будет проводиться на польском и русском языках. После встречи вы сможете задавать вопросы на русском, английском и польском языках.

Презентация начнется в 13:00. Примерно в 13:45 начнется сессия вопросов и ответов.

Встреча состоится во время местного пикника на многофункциональной игровой площадке начальной школы № 111 (вход со стороны Polska Organizacji Wojskowa 11/13). Во время фестиваля вы сможете посетить множество других активностей, в том числе:

конкурсы с призами, бесплатные надувные шарики, аквагрим, спортивные игры, мороженое, сладкая вата, попкорн и лимонад, Мастеркласс игры на барабанах

Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, заполните форму:

Анкета для желающих участвовать: https://forms.gle/BPrHobaVwisdVynT7

Вышеупомянутая встреча положит начало серии встреч Клуба мам для иностранок из Лодзи. Последующие встречи, направленные на интеграцию, обмен информацией, обучение в сфере ухода за детьми, будут проводиться раз в месяц в помещениях Центра OPUS или в городских библиотеках (дополнительная информация: телефон: 42 207 73 39 или 797-548-832; электронная почта :  LCW@opus.org.pl  Centrum OPUS: Strona główna).

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь:

Zosia Kwiecień zkwiecien@opus.org.pl, 797 548 832 (английский, польский)

Анна Паковска  apakowska@opus.org.pl 42 207 73 39 (английский, польский, русский)

 

www.opus.org.pl/LCW