Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Aktualność LANGUAGE CAFE IN “WOLNOŚĆ” LIBRARY / SĄSIEDZKA KAWIARENKA JĘZYKOWA

LANGUAGE CAFE IN “WOLNOŚĆ” LIBRARY / SĄSIEDZKA KAWIARENKA JĘZYKOWA

PL / ENG / BY / UA

 SĄSIEDZKA KAWIARENKA JĘZYKOWA W BIBLIOTECE WOLNOŚĆ!

Przyjdź i pogadaj z nami w jakim chcesz języku 

Już w czwartek (7.04) zaczynamy spotkania naszej sąsiedzkiej kawiarenki językowej!
Łódź jest miastem wielokulturowym, wielojęzycznym. Chcemy tworzyć przestrzeń wymiany językowej, gdzie każdy czuje się swobodnie. Chcesz porozmawiać po ukraińsku, polsku, angielsku, białorusku czy w jeszcze innym języku? Przyjdź i dołącz do nas! To okazja, aby się poznać, napić się herbaty i porozmawiać, równocześnie szlifując swoje umiejętności językowe! 

Czekamy na Ciebie 7.04 o godz. 17:00 w Bibliotece Wolność na Placu Wolności 4!

___

LANGUAGE CAFE IN “WOLNOŚĆ” LIBRARY

Come and join us speaking any language you like!

Let’s meet this Thursday (7th April) at 5pm for the first round of our Language Cafe! 

 
Łódź is a multicultural and multilingual city. We want to create space for language exchange where everyone feels comfortable. Would you like to speak Ukrainian, Polish, Belorusian, English or any other language? Come and join us! You will have an opportunity to integrate with people from different countries, drink tea, have fun and at the same time improve your language skills!

We are waiting for you on the 7th April at 5pm in Biblioteka Wolność Library at Plac Wolności 4! Everyone is welcome!

The project is funded by the Active Citizens - Regional Fund program financed by Iceland, Liechtenstein and Norway as part of the EEA Grants.

___

 МОВНА СУСІДСЬКА КАВ’ЯРНЯ В БІБЛІОТЕЦІ “СВОБОДА”

Приходь і порозмовляй з нами якою хочеш мовою! 

Вже в четвер (04.07.2004) ми розпочинаємо зустрічі мовної сусідської кав’ярні!
Лодзь – багатокультурне та багатомовне місто. Ми хочемо створити простір для мовного обміну, де кожен почуватиметься комфортно. Хочеш порозмовляти українською, польською, англійською, білоруською чи будь-якою іншою мовою? Приходь і приєднуйся до нас! Це можливість пізнати один одного за чашкою чаю та поспілкуватися, покращуючи свої мовні навички! 

Чекаємо на тебе 7.04 о 17:00 у бібліотеці “Свобода” на Plac Wolności 4!

Проект фінансується програмою «Активні громадяни – регіональний фонд», що фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією в рамках грантів ЄЕЗ.

___

Прыходзьце і размаўляйце з намі любой мове! 

Ужо ў чацвер (04.07.2004) мы пачынаем сустрэчы моўнай кавярні суседзяў!
Лодзь — шматкультурны і шматмоўны горад. Мы хочам стварыць прастору моўнага абмену, дзе кожны адчувае сябе камфортна. Вы хочаце размаўляць на ўкраінскай, польскай, англійскай, беларускай ці любой іншай мове? Прыходзьце і далучайцеся да нас! Гэта магчымасць пазнаёміцца, папіць гарбаты і пагутарыць, удасканальваючы свае моўныя навыкі! 

Чакаем вас 7.04 у 17:00 у Вольнаскай бібліятэцы на Plac Wolności 4!

Праект фінансуецца праграмай Актыўныя грамадзяне - Рэгіянальны фонд, якая фінансуецца Ісландыяй, Ліхтэнштэйнам і Нарвегіяй у рамках грантаў ЕЭЗ.

 

___
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Wydarzenie

  • od 07 kwietnia 2022 Początek: 17:00
    Language Cafe in 'Wolność' Library

Może Cię zainteresować