Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

FIO 2020 Lokalny Program MikrograntówZakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2020

1. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2020 roku projektów powinny obejmować: 
a. wydarzenia realizowane na rzecz mieszkańców następujących powiatów województwa łódzkiego: 
- bełchatowski, 
- kutnowski, 
- łęczycki, 
- łowicki, 
- Miasto Łódź, 
- opoczyński, 
- pajęczański, 
- piotrkowski, 
- Miasto Piotrków Trybunalski, 
- radomszczański, 
- sieradzki, 
- wieluński, 
- wieruszowski
b. projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu następujących powiatów województwa łódzkiego: bełchatowski, kutnowski, łęczycki, łowicki, Miasto Łódź, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski poprzez m in:
- działania edukacyjne dla członków stowarzyszenia, członków zarządu, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji 
- konsultacje i działania doradcze wspierające rozwój organizacji, 
- zakup potrzebnego sprzętu, 
- działania promocyjne, w tym druk materiałów; 
c. projekty pobudzające aktywność mieszkańców i włączające do wspólnego działania; 
d. projekty mieszczące się w obszarze sfer pożytku publicznego zgodnie z art. 4 UoDPPioW
Kwota mikrograntu może wynieść od 2 000 zł do 5 000 zł
Projekty wstępne składane są w wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy. 
Termin składania projektów od dnia ogłoszenia konkursu do 06.04.2020 Formularze wniosków, które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane. 
Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 01.05.2020 r. do 30.10.2020 r.

FIO 2020 Lokalny Program Mikrograntów

Koordynator projektu Jolanta Woźnicka

Miniatura Jolanta Woźnicka

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość