Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Zamówienia publiczne - bezpłatne doradztwo

Centrum OPUS w ramach prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkania doradcze dotyczące zamówień publicznych i innych sposobów finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej przez samorządy terytorialne.

Samorządy terytorialne są istotnym partnerem podmiotów ekonomii społecznej, wspierają ich tworzenie i działania, finansują ich działalność zlecając im realizację zadań publicznych.

Potwierdzają to liczne przykłady z całego kraju, także z województwa łódzkiego.

Jeżeli potrzebujecie informacji i rady w zakresie:

- sposobów finansowania działalności Waszych stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych czy spółek non-profit przez samorządy gmin, powiatów, województw,

- możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne udzielane przez samorządy terytorialne i korzyści wynikających z realizacji zamówień publicznych przez podmioty ekonomii społecznej,

- stosowania klauzul społecznych ułatwiających dostęp do zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej,

- jeżeli potrzebujecie inspiracji dobrymi przykładami współpracy finansowej samorządów i podmiotów ekonomii społecznej, to skorzystajcie ze spotkań grupowych z doradcą.


Spotkania będą odbywać się w następujących terminach:

- 12 stycznia 2023 roku, godz.: 10:00-12:00,

- 9 lutego 2023 roku, godz. 17:00-19:00,

- 23 lutego 2023 roku, godz. 10:00-12:00,

- 9 marca 2023 roku, godz. 10:00 – 12:00,

- 28 marca 2023 roku, godz. 17:00-18:00.


Doradztwo jest bezpłatne. Spotkania grupowe i indywidualne odbywają się on-line.

Doradztwo prowadzi Tomasz Schimanek, ekspert w zakresie ekonomii społecznej i społecznych zamówień publicznych.

Z doradztwa mogą skorzystać osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej (przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, zakłady pracy chronionej, jednostki reintegracyjne) z terenu powiatów: bełchatowskiego,piotrkowskiego, M. Piotrków Trybunalski, sieradzkiego, radomszczańskiego, wieluńskiego,wieruszowskiego, pajęczańskiego.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: 

https://forms.gle/Q8Efvn2kesno8nA69


Może Cię zainteresować